OD BIERNOŚCI
DO AKTYWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

czyli AAC w pracy grupowej

Od pracy indywidualnej do grupowej z dziećmi o złożonych trudnościach komunikacyjnych.

Przed Tobą niezastąpione, autorskie rozwiązania wynikające z wieloletniego doświadczenia Anny Zawierucha.

Pracujesz z osobami niemówiącymi lub mówiącymi bardzo niewyraźnie? – Ta publikacja jest dla Ciebie!

Pracujesz z osobami mówiącymi, ale bez umiejętności komunikacji? – Ta publikacja jest dla Ciebie!

Pracujesz z osobami, którym emocje zaburzają proces mówienia? – Ta publikacja jest dla Ciebie!

Wkładam w Twoje dłonie narzędzie, które – jak żadne inne, wesprze Cię w pracy z osobami o zaburzonym procesie komunikacyjnym. Autorka przygotowała dla Ciebie gotową drogę do realizacji podstawy programowej na wszystkich szczeblach edukacji dla uczniów ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

dlaczego warto?

Proste i praktyczne rozwiązania realnych problemów oraz inspiracje i nowe pomysły przy ograniczonej do absolutnego minimum teorii – to wyróżnik, którego nie przebiją inne publikacje w tej tematyce. Pierwsza na polskim rynku książka, w całości poświęcona pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi, bazująca na realiach systemowych polskiego szkolnictwa i zawierająca wypracowane podpowiedzi na plany dnia oraz plany i scenariusze zajęć.

Gotowe rozwiązania przygotowane dla:

=

pedagogów specjalnych – efektywniejsze prowadzenie zajęć;

=

nauczycieli wspomagających – indywidualizowanie pracy z uczniem;

=

nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów:

  • integrowanie dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi
    z rówieśnikami;
  • zgłębianie zagadnienia komunikacji alternatywnej i wspomagającej, gdyż w związku z wdrażaniem edukacji włączającej wzrasta prawdopodobieństwo, że spotkają oni na swojej ścieżce zawodowej uczniów ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi;
=

nauczycieli świetlic i bibliotek – nabycie profesjonalnego podejścia w ewentualnej komunikacji ze zróżnicowanymi komunikacyjnie uczniami;

=

nauczycieli przedszkola – odpowiednie działanie już na pierwszym etapie edukacyjnym;

=

terapeutów prowadzących własne działalności edukacyjne – doskonalenie warsztatu pracy;

=

nauczycieli i terapeutów – pokazanie, że wprowadzanie autentycznej alternatywnej i wspomagającej komunikacji z  uczniami jest możliwe.

Książka jest skarbnicą wiedzy praktycznej o możliwościach realizacyjnych uzależnionych od czynników finansowych, np. dowiesz się, jak zastąpić drogie pomoce ich tańszymi zamiennikami, jak dostosować dostępne zabawki, gry i pomoce naukowe do działań komunikacyjnych, a także otrzymasz gotową do kserowania grę, która została opracowana w ramach ogólnopolskiego programu Rozmawiam, by grać. Gram, by rozmawiać.

Czy wiesz, co to jest AAC?

Czy jesteś przygotowany/na do pracy z gestami, obrazkami czy symbolami komunikacji alternatywnej?
Potrafisz ułożyć plan pracy komunikacyjnej dla grupy dzieci?
Zastanawiasz się, czy realne jest wprowadzenie AAC w Twojej klasie?
Jesteś pewny/na, że rozumiesz ucznia niemówiącego?
Wiesz, jak przenieść indywidualne AAC na zajęcia grupowe?
Potrafisz skutecznie nauczyć dzieci czekania?

Publikacja, od której zakupu dzieli Cię jedynie krok, poprowadzi Cię do zrozumienia, dlaczego indywidualizacja w tworzeniu systemów komunikacyjnych, jest dziś bardzo ważna – głównie dla osób ze złożonymi problemami komunikacyjnymi, ale także dla ich rówieśników czy osób z najbliższego otoczenia. Znajdziesz w niej też konkretne wskazówki, jak w systemie polskiego szkolnictwa realizować wymóg komunikacji alternatywnej.

KURS

W ramach promocji działań związanych z wprowadzaniem do szkół i placówek komunikacji alternatywnej lub wspomagającej masz jedyną niepowtarzalną szansę zakupić w przedsprzedaży pakiet- książkę i kurs wideo.

Kurs dedykowany jest dla osób rozpoczynających przygodę z komunikacją alternatywną lub wspomagającą.

Kurs przygotowany jest dla tych osób, które chcą poznać podstawy oraz dla tych, które nadal wierzą w wiele nieprawdziwych mitów na temat AAC.

Dzięki kursowi:

=
poznasz podstawy diagnozy komunikacyjnej uczniów,
=
nauczysz się prawidłowo dobierać i tworzyć narzędzia komunikacyjne zindywidualizowane do potrzeb uczniów,
=
otrzymasz konkretną wiedzę, jak stworzyć komunikator oparty na niskiej lub wysokiej technologii.

Kurs jest dopełnieniem wiedzy zawartej w książce.

Pakiet wiedzy zawartej w książce i kursie pozwoli Ci poczuć się pewniej podczas wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi najpierw na płaszczyźnie indywidualnej, a następnie grupowej.

b

9 modułów

}

160 minut

PROMOCJA TRWA JESZCZE

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

DOSTĘPNE PAKIETY

KSIĄŻKA

49,90 zł 

59,90 zł

KSIĄŻKA I KURS

179 zł     

218 zł

HONOROWY PARTONAT NAD KSIĄŻKĄ OBJĘŁA

Z wielką radością zapoznałam się z publikacją adresowaną do nauczycieli i terapeutów realizujących kształcenie w zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Autorce towarzyszyłam na początku wprowadzania pierwszych oddziaływań AAC u członków jej grupy klasowej. Od siedmiu lat obserwuję nieustanny rozwój, poszukiwania i autorskie rozwiązania Anny Zawierucha wspierające kompetencje komunikacyjne uczniów napotykających na bariery w porozumiewaniu się.

Autorka podkreśla znaczenie porozumiewania się jako podstawy całościowego rozwoju dziecka. Ukazuje, że wprowadzanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w pracy z grupą jest możliwe, nawet wówczas, gdy dzieci różnią się poziomem komunikacyjnego funkcjonowania czy sposobem dostępu do narzędzi AAC. Z własnej perspektywy dzieli się wieloma przemyśleniami związanymi z pracą w zespole. Prowadzi czytelnika przez rozwiązania wspomagające, które poszerzają aktywne uczestnictwo członków jej grupy klasowej. Podkreśla znaczenie początkowych etapów nauczania, nauki wybierania, a także umiejętności czekania na swoją kolej i słuchania tego, co mówią inni.

Pytania: Czego chcę dziecko nauczyć? W jaki sposób chcę to zrobić? stanowią przyczynek do poszukiwań wielu praktycznych sposobów wspomagania procesu nauczania. Anna Zawierucha podkreśla znaczenie cyklicznych superwizji oraz analizy nagrywanych oddziaływań, gdyż jak sama pisze „ (…) w rzeczywistym czasie zajęć często umykają.”

Program własny „Rozmawiam, by grać. Gram, by rozmawiać” stanowi część tej publikacji. Stał on się bazą wyjściową do opracowania innowacji pedagogicznej. Stanowić może ona inspirację dla nauczycieli, gdyż zawiera bazę pomysłów na prowadzenie zajęć grupowych z wykorzystaniem gier i zabaw.

Polecam i rekomenduję ten sposób wymiany doświadczeń.

dr Magdalena Grycman

O autorce

Anna Zawierucha – absolwentka edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli. Ukończyła czterostopniowe szkolenie „ Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” prowadzone przez dr Grycman oraz dwustopniowe warsztaty „ Wprowadzanie AAC u osób wieloraką niepełnosprawnością” autorstwa Moniki Jerzyk. Ponadto ukończyła Akademię Dalej Razem z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Autorka publikacji na stronie internetowej Pedagogika Specjalna- portal dla nauczycieli. Prelegentka II Powiatowej Konferencji ‘ Komunikacja AAC wspólną drogą rozwoju”, podczas której omawiała temat wykorzystywania indywidualnych narzedzi komunikacyjnych ucznia w zespole klasowym oraz najbliższym środowisku. Jest autorką programu „Rozmawiamy, by grać. Gramy, by rozmawiać”. Prywatnie żona i mama dwóch córek.

KAPELUSZ Z KWIATAMI
Wydawnictwo Edukacyjne

Istnieje możliwość składania zamówień hurtowych
Infolinia 884 299 595

Pin It on Pinterest