Julia Borkowska

Jak mówić o niepełnosprawności?

Niepełnosprawność ruchowa, zespół Downa, autyzm, niedosłuch, głuchota, epilepsja, niepełnosprawność narządu wzroku.

Wskazówki do rozmowy, propozycje zabaw, zajęć i ćwiczeń w przedszkolu i szkole podstawowej ( kl. I-III)

Pin It on Pinterest