Nasze ebooki dotyczące zakończenia stażu

„Zakończenie stażu” ebooki dla nauczyciela mianowanego mogą kupować osoby, które kończą obecnie staż trwający 2 lata i 9 miesięcy, rok i 9 miesięcy oraz krótki 9 miesięczny staż na stopień nauczyciela mianowanego. Z pomocą tego ebooka usystematyzujecie swoje działania po zakończeniu stażu oraz zainspirujecie się jak powinno wyglądać sprawozdanie po zakończeniu stażu. Opracowanie z dużą gamą propozycji działań oraz efektów dla nauczyciela i szkoły.

” Zakończenie stażu” ebook dla nauczyciela dyplomowanego mogą kupować osoby, które kończą staż rozpoczęty przed 1 września 2022 roku, na podstawie rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego z 2018 roku.

  • Nie wiesz jak zacząć pisać swoje sprawozdanie?
  • Utknęłaś w martwym punkcie i nie możesz pójść dalej.
  • Chcesz mieć pewność, że w poprawny sposób przygotowujesz swój dokument.

PAMIĘTAJ TWOJE SPRAWOZDANIE WĘDRUJE Z TOBĄ PRZED OBLICZE SZANOWNEJ KOMISJI.

Ebook” Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Zakończenie stażu. Opracowanie z przykładowym sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.”

KUP

Ebook ” Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu.” Opracowanie z przykładowym sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

KUP
Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

E-book ” jak przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną? Garść wskazówek dla zestresowanych.” 

Bardzo często pytacie o opracowanie 200 pytań niezbędnych do przygotowania się na spotkanie z komisją egzaminacyjną czy kwalifikacyjną.

A ponieważ jestem przeciwniczką bezmyślnego uczenia się na pamięć, opracowałam dla Was ebook.

Ebook podzieliłam na trzy części:

I. Awans zawodowy w zapisach prawa oświatowego.

II. Wędrówki po aktach prawnych regulujących pracę nauczyciela.

III. Warsztat pracy nauczyciela.

Przygotowujesz się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną – treści zawarte w tym ebooku pomogą Ci dobrze przygotować się do spotkania.

KUP

PAKIET “AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. ZAKOŃCZENIE STAŻU.” ORAZ “JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA Z KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ LUB EGZAMINACYJNĄ? GARŚĆ WSKAZÓWEK DLA ZESTRESOWANYCH.”

KUP

PAKIET “AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO. ZAKOŃCZENIE STAŻU.” ORAZ “JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA Z KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ LUB EGZAMINACYJNĄ? GARŚĆ WSKAZÓWEK DLA ZESTRESOWANYCH.”

KUP
Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nasze mini kursy polecają się dla Was

 

Przypominam Ci o możliwości zakupu naszego mini kursu dotyczącego prezentowania dorobku zawodowego.
Nie wiesz jak zaprezentować dorobek zawodowy?

Nie wiesz jak przygotować prezentację multimedialną?

Nie wiesz jak będzie przebiegało Twoje spotkanie z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną?

Wskakuj w zasoby kursu. W  materiałach znajdziesz:

> Informację o przebiegu spotkania/ egzaminu wraz z przykładowymi zadaniami praktycznymi i multimedialnymi

> Instrukcję jak krok po kroku przygotować prezentację multimedialną,

> Szablon gotowej prezentacji w PowerPoint.

> Dwie godziny nagrań.

W bonusie film z  przykładową prezentacją dorobku zawodowego.

JAK ZAPREZENTOWAĆ DOROBEK ZAWODOWY PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ ? MINIKURS DLA PRZESZŁYCH NAUCZYCIELI MIANOWANYCH

KUP

Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną pod kątem znajomości przepisów prawa oświatowego, to kurs który Ci proponuję jest najlepszym do tego narzędziem.

Co znajdziesz w kursie

„Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem”?

N

ŹRÓDŁA PRAWA

N

KIEROWANIE SZKOŁĄ

W tym module omawiam :
– obowiązki dyrektora jako kierownika zakładu pracy,
– obowiązki dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
– inne funkcje kierownicze,
– kompetencje rady pedagogicznej ( to ważne często pytają o to w czasie spotkań z komisją),
– arkusz organizacyjny szkoły.

N

NAUCZYCIEL JAKO PRACOWNIK SZKOŁY

W tym module omawiam zapisy w prawie oświatowym dotyczące pracy nauczyciela. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Przywileje pracownicze Ochrona zdrowia Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. – moduł w przygotowaniu.

N

WEWNĄTRZSZKOLNE AKTY PRAWNE

W tym module omawiam wewnątrzszkolne akty prawne regulujące pracę przedszkola/szkoły/placówki

N

AWANS ZAWODOWY - zadania mentora i opiekuna stażu

W tym module omawiam zadania mentora /opiekuna stażu.

N

AWANS ZAWODOWY JAK SIĘ PORUSZAĆ W SYSTEMIE AKTÓW PRAWNYCH

W tym module udostępniam Państwu kilka grup dokumentów z opracowanymi obowiązującymi aktami wykonawczymi, które zostały wydane na podstawie obowiązujących ustaw.

N

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

W tym module omawiam zadania i obowiązki dyrektora szkoły/placówki przedszkola publicznego oraz zadania dyrektora placówki niepublicznej.- moduł w przygotowaniu

N

ISap-internetowy system aktów prawnych

Czym jest Internetowy System Aktów prawnych i jak się w nim poruszać?
N

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

W tym module omawiam:
– podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania przedszkoli/szkół/placówek,
– organ prowadzący szkołę- zadania, obowiązki,
– organ nadzoru pedagogicznego- zadania,
– formy nadzoru.

N

OCENA PRACY NAUCZYCIELA A OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO

W tym module omawiam:
– akty prawne regulujące ocenę pracy,
– obowiązki dyrektora w tym zakresie,
– procedurę dokonywania oceny pracy,
– wygląd karty oceny pracy,
– zasady ustalania oceny dorobku zawodowego.

N

AWANS ZAWODOWY JAK SIĘ Przebiega w okresie przejściowym

W tym module omawiam poszczególne stopnie awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2022 roku.

N

Bonusy

Dla osób pracujących z uczniem z orzeczeniem lub opinią przygotowałam dodatkowo zestawienie aktów prawnych regulujących indywidualne formy pracy z uczniem.

Dla osób organizujących wycieczki szkolne -zestawienie najważniejszych informacji dotyczących aktów prawnych regulujących kwestie turystyki i bezpieczeństwa.

Dla osób pracujących w MOS, MOW- zestawienie aktów prawnych regulujących pracę- materiał w przygotowaniu.

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO – przygotowana przez dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, opracowałam kolejny dokument niezbędny w awansie zawodowym nauczyciela.

Zgodnie z zapisem w rozporządzeniu o awansie zawodowym dyrektor, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
Poniżej przygotowałam dla Państwa przykładowy dokument-ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.
Jest to dokument dla nauczycieli kontraktowych kończących staż na stopień nauczyciela mianowanego.

OCENa DOROBKU ZAWODOWEGO – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY NA MIANOWANEGO

KUP

WZORCOWE PROJEKTY OCEN DOROBKU ZAWODOWEGO – przygotowywane przez opiekuna stażu.

Jesteś opiekunem stażu?

Jeśli tak, to w terminie 7 dni od zakończenia stażu masz obowiązek przygotować projekt oceny dorobku za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Nie wiesz jak to zrobić?

Skorzystaj z naszych wzorcowych projektów ocen, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY NA MIANOWANEGO

KUP

WEBINARY DOTYCZĄCE TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z AWANSEM ZAWODOWYM

Jakie akty prawne regulują pracę szkolnego wolontariatu. na podstawie jakich aktów prawnych działa w szkole samorząd szkolny?

Być może współpracujesz z samorządem szkodnym, radą rodziców lub prowadzisz szkolne koło wolontariatu. Warto usystematyzować i powtórzyć wiedzę w tym zakresie W ramach pytań problemowych od członków komisji możesz być o to zapytana. 

Poniżej zamieściłam te, których tematykę warto powtórzyć.

AWANS ZAWODOWY A OBOWIĄZKI DYREKTORA

KUP

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZAKOŃCZENIA STAZU? Spotkanie dla nauczycieli stażystów.

KUP

CO NAUCZYCIEL W AWANSIE POWINIEN WIEDZIEC NA TEMAT SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KUP

LEKCJA OTWARTA- JEDNA Z FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

KUP

CO NAUCZYCIEL W AWANSIE POWINIEN WIEDZIEC NA TEMAT WOLONTARIATU

KUP

Jak przygotować się do zakończenia stażu. Spotkanie dla nauczycieli kontraktowych

KUP

Jak przygotować się do zakończenia stażu? Spotkanie dla nauczycieli mianowanych

KUP

Świetlica szkolna – o czym nauczyciel w awansie powinien wiedzieć

KUP

WEBINARY I KURSY DOTYCZĄCE SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH

Pracujesz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Nie jesteś pewna czy to co robisz, robisz dobrze? Boisz się pytań problemowych dotyczących IPET czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Chcesz utrwalić, powtórzyć czy też nabyć wiedzę tajemną?

Poniżej zamieściłam kilka naszych propozycji, ktore pomogą Ci powtórzyc zakres materiału dotyczący pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – INDYWIDUALNE FORMY PRACY

KUP

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO PROCES EDUKACYJNY

KUP

NARZEDZIA DIAGNOSTYCZNE PRZYDATNE W PRACY NAUCZYCIELA

KUP

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ?

KUP

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE- WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

KUP

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OKRESOWEJ WOPFU,

MODYFIKACJA IPET

KUP

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA CO WARTO POWTÓRZYĆ PRZED SPOTKANIEM Z KOMISJĄ? 

KUP

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY – SPOSOBY WSPARCIA UCZNIA W EDUKACJI ZDALNEJ.

KUP

WEBINARY I KURSY DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ

Edukacja zdalna- jak ją ogarnąć, jak odnieść się w sprawozdaniu do działań z tego okresu czasu?

Poniżej zamieściłam kilka spotkań webinarowych poświęconych tematyce edukacji zdalnej.

PROMOCJA PLACÓWKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH CZY JEST NAM TO POTRZEBNE?

EDUKACJA ZDALNA- GDZIE UMIEJSCOWIĆ JĄ W SPRAWOZDANIU

KUP

JAK PRZEPROWADZIĆ E-UROCZYSTOŚĆ

KUP

JAKIE SĄ TWOJE KOMPETENCJE CYFROWE NAUCZYCIELU?

To teraz czas na „Przedstaw się Aneto”

Nazywam się Aneta Szostak–Sulewska.

Jestem pomysłodawczynią i prowadzącą Ogólnopolską Telewizję dla Nauczycieli w Awansie #awansTv, która ma już ponad 200 odcinków i którą tworzyłam od podstaw.

Prowadzę blog tematyczny dla nauczycieli i rodziców anetaszostak.pl.

Jestem autorką licznych kursów i webinarów online o tematyce związanej z awansem i rozwojem zawodowym.

Przygotowałam i z sukcesem przeprowadziłam kilka kursów/ wyzwań, z których wiedzę, inspirację i motywację do zmian czerpały setki nauczycieli. Nasze flagowe szkolenie dla nauczycieli w trakcie trwania stażu „Nauczycielu, nie taki awans straszny, jak go malują”, program rozwoju osobistego i zawodowego „Stawiam na rozwój” oraz cykl szkoleniowy dotyczący narzędzi multimedialnych „Nauczycielu w 2020 pracuj zdalnie”.

Przeprowadziłam ponad 60 spotkań webinarowych dotyczących tematyki związanej z awansem zawodowym nauczycieli, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy dobrymi praktykami szkolnymi.

Jestem też pomysłodawczynią i właścicielką Wydawnictwa Edukacyjnego Kapelusz z Kwiatami.

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, czyli takim pedagogiem do zadań specjalnych. Przez wiele lat pełniłam funkcję dyrektora placówki oświatowej, przez rok funkcję dziekana. Jestem trenerem, szkoleniowcem w obszarach dotyczących rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli.

Kim są moi kursanci

Z naszego wsparcia i pomocy korzystają auczycie w trakcie trwania stażu, nauczycie rozpoczynając pracę zawodową, nauczycie z dużym stażem pracy szukającymi wsparcia, inspiracji, nauczyciele doskonalący swój warsztat pracy oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Łącznie w naszych grupach tematycznych na Facebooku jest ponad 50 tysięcy osób.

Na fanpage’u Kapelusz z Kwiatami ponad 43 tysiące osób.

Rekomendacje

Pin It on Pinterest