Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną pod kątem znajomości przepisów prawa oświatowego, to kurs który Ci proponuję jest najlepszym do tego narzędziem.

Co znajdziesz w kursie

„Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem”?

N

ŹRÓDŁA PRAWA

N

ISap-internetowy system aktów prawnych

Czym jest Internetowy System Aktów prawnych i jak się w nim poruszać?
N

KIEROWANIE SZKOŁĄ

W tym module omawiam :
– obowiązki dyrektora jako kierownika zakładu pracy,
– obowiązki dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
– inne funkcje kierownicze,
– kompetencje rady pedagogicznej ( to ważne często pytają o to w czasie spotkań z komisją),
– arkusz organizacyjny szkoły.

N

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

W tym module omawiam:
– podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania przedszkoli/szkół/placówek,
– organ prowadzący szkołę- zadania, obowiązki,
– organ nadzoru pedagogicznego- zadania,
– formy nadzoru.

N

NAUCZYCIEL JAKO PRACOWNIK SZKOŁY

W tym module omawiam zapisy w prawie oświatowym dotyczące pracy nauczyciela. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Przywileje pracownicze Ochrona zdrowia Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. – moduł w przygotowaniu.

N

OCENA PRACY NAUCZYCIELA A OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO

W tym module omawiam:
– akty prawne regulujące ocenę pracy,
– obowiązki dyrektora w tym zakresie,
– procedurę dokonywania oceny pracy,
– wygląd karty oceny pracy,
– zasady ustalania oceny dorobku zawodowego.

N

WEWNĄTRZSZKOLNE AKTY PRAWNE

W tym module omawiam wewnątrzszkolne akty prawne regulujące pracę przedszkola/szkoły/placówki

N

AWANS ZAWODOWY JAK SIĘ Przebiega w okresie przejściowym

W tym module omawiam poszczególne stopnie awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2022 roku.

N

AWANS ZAWODOWY - zadania mentora i opiekuna stażu

W tym module omawiam zadania mentora /opiekuna stażu.

N

AWANS ZAWODOWY JAK SIĘ PORUSZAĆ W SYSTEMIE AKTÓW PRAWNYCH

W tym module udostępniam Państwu kilka grup dokumentów z opracowanymi obowiązującymi aktami wykonawczymi, które zostały wydane na podstawie obowiązujących ustaw.

N

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

W tym module omawiam zadania i obowiązki dyrektora szkoły/placówki przedszkola publicznego oraz zadania dyrektora placówki niepublicznej.- moduł w przygotowaniu

N

Bonusy

Dla osób pracujących z uczniem z orzeczeniem lub opinią przygotowałam dodatkowo zestawienie aktów prawnych regulujących indywidualne formy pracy z uczniem.

Dla osób organizujących wycieczki szkolne -zestawienie najważniejszych informacji dotyczących aktów prawnych regulujących kwestie turystyki i bezpieczeństwa.

Dla osób pracujących w MOS, MOW- zestawienie aktów prawnych regulujących pracę- materiał w przygotowaniu.

Nasze mini kursy polecają się dla Was

 

Poniżej przypominam Ci o możliwości zakupu naszych mini kursów dotyczących prezentowania dorobku zawodowego.
Nie wiesz jak zaprezentować dorobek zawodowy?

Nie wiesz jak przygotować prezentację multimedialną?

Nie wiesz jak będzie przebiegało Twoje spotkanie z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną? 

Wskakuj w zasoby naszych kursów. W  materiałach znajdziesz:

> Informację o przebiegu spotkania/ egzaminu wraz z przykładowymi zadaniami praktycznymi i multimedialnymi

> Instrukcję jak krok po kroku przygotować prezentację multimedialną,

> Szablon gotowej prezentacji w PowerPoint.

> Dwie godziny nagrań.

W bonusie film z  przykładową prezentacją dorobku zawodowego.

JAK ZAPREZENTOWAĆ DOROBEK ZAWODOWY PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ ? MINIKURS DLA PRZESZŁYCH NAUCZYCIELI MIANOWANYCH

KUP

E-book ” jak przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną? Garść wskazówek dla zestresowanych.” 

Ebook podzieliłam na trzy części:

I. Awans zawodowy w zapisach prawa oświatowego.

II. Wędrówki po aktach prawnych regulujących pracę nauczyciela.

III. Warsztat pracy nauczyciela.

 

KUP

Nasze ebooki dotyczące zakończenia stażu

Poniżej przypominam Ci o możliwości zakupienia naszych ebooków dotyczących zakończenia stażu. Jako załącznik znajdziesz w nich wzorcowe sprawozdanie  z realizacji stażu.
Nie wiesz jak zacząć pisać swoje sprawozdanie?

Utknęłaś w martwym punkcie i nie możesz pójść dalej. Chcesz mieć pewność, że w poprawny sposób przygotowujesz swój dokument.

PAMIĘTAJ TWOJE SPRAWOZDANIE WĘDRUJE Z TOBĄ PRZED OBLICZE SZANOWNEJ KOMISJI.

Ebook” Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Zakończenie stażu. Opracowanie z przykładowym sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.”

KUP

Ebook ” Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu.” Opracowanie z przykładowym sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

KUP
Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

WZORCOWE PROJEKTY OCEN DOROBKU ZAWODOWEGO – przygotowywane przez opiekuna stażu.

Jesteś opiekunem stażu? W terminie 7 dni od zakończenia stażu masz obowiązek przygotować projekt oceny dorobku za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.

Nie wiesz jak to zrobić?

Skorzystaj z naszych wzorcowych projektów ocen, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY NA MIANOWANEGO

KUP

WEBINARY DOTYCZĄCE TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z AWANSEM ZAWODOWYM

Jakie akty prawne regulują pracę szkolnego wolontariatu. na podstawie jakich aktów prawnych działa w szkole samorząd szkolny?

Być może współpracujesz z samorządem szkodnym, radą rodziców lub prowadzisz szkolne koło wolontariatu. Warto usystematyzować i powtórzyć wiedzę w tym zakresie W ramach pytań problemowych od członków komisji możesz być o to zapytana. 

Poniżej zamieściłam te, których tematykę warto powtórzyć.

AWANS ZAWODOWY A OBOWIĄZKI DYREKTORA

KUP

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZAKOŃCZENIA STAZU? Spotkanie dla nauczycieli stażystów.

KUP

CO NAUCZYCIEL W AWANSIE POWINIEN WIEDZIEC NA TEMAT SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KUP

LEKCJA OTWARTA- JEDNA Z FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

KUP

CO NAUCZYCIEL W AWANSIE POWINIEN WIEDZIEC NA TEMAT WOLONTARIATU

KUP

Jak przygotować się do zakończenia stażu. Spotkanie dla nauczycieli kontraktowych

KUP

Jak przygotować się do zakończenia stażu? Spotkanie dla nauczycieli mianowanych

KUP

Świetlica szkolna – o czym nauczyciel w awansie powinien wiedzieć

KUP

WEBINARY I KURSY DOTYCZĄCE SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH

Pracujesz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Nie jesteś pewna czy to co robisz, robisz dobrze? Boisz się pytań problemowych dotyczących IPET czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Chcesz utrwalić, powtórzyć czy też nabyć wiedzę tajemną?

Poniżej zamieściłam kilka naszych propozycji, ktore pomogą Ci powtórzyc zakres materiału dotyczący pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – INDYWIDUALNE FORMY PRACY

KUP

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO PROCES EDUKACYJNY

KUP

NARZEDZIA DIAGNOSTYCZNE PRZYDATNE W PRACY NAUCZYCIELA

KUP

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ?

KUP

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE- WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

KUP

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OKRESOWEJ WOPFU,

MODYFIKACJA IPET

KUP

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA CO WARTO POWTÓRZYĆ PRZED SPOTKANIEM Z KOMISJĄ? 

KUP

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY – SPOSOBY WSPARCIA UCZNIA W EDUKACJI ZDALNEJ.

KUP

WEBINARY I KURSY DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ

Edukacja zdalna- jak ją ogarnąć, jak odnieść się w sprawozdaniu do działań z tego okresu czasu?

Poniżej zamieściłam kilka spotkań webinarowych poświęconych tematyce edukacji zdalnej.

PROMOCJA PLACÓWKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH CZY JEST NAM TO POTRZEBNE?

EDUKACJA ZDALNA- GDZIE UMIEJSCOWIĆ JĄ W SPRAWOZDANIU

KUP

JAK PRZEPROWADZIĆ E-UROCZYSTOŚĆ

KUP

JAKIE SĄ TWOJE KOMPETENCJE CYFROWE NAUCZYCIELU?

To teraz czas na „Przedstaw się Aneto”

Nazywam się Aneta Szostak–Sulewska. Jestem pomysłodawczynią   i prowadzącą Ogólnopolską Telewizję dla Nauczycieli w Awansie #awansTv, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.

Prowadzę blog tematyczny dla nauczycieli i rodziców anetaszostak.pl.

Jestem autorką kilku kursów online o tematyce związanej z awansem i rozwojem zawodowym.

Przygotowałam i przeprowadziłam 3 duże kursy/wyzwania, z których wiedzę, inspirację i motywację do zmian czerpały setki nauczycieli.

Informacja zwrotna, jaką otrzymałam, pozwala mi mówić o ogromnym sukcesie tych działań.

Oto przeprowadzone kursy:
„Nie taki awans straszny, jak go malują”,
„Stawiam na rozwój”,
„Nauczycielu w 2020 pracuj zdalnie”.
Przeprowadziłam ponad 40 spotkań webinarowych.

Jestem też pomysłodawczynią i właścicielką Wydawnictwa Edukacyjnego Kapelusz z Kwiatami.

Wydawnictwo powstało po to, by wspierać pracę nauczycieli gotowymi pomysłami, rozwiązaniami i inspiracjami. Drugim celem tej działalności jest pomoc i wsparcie młodych, ambitnych nauczycieli w spełnianiu ich marzeń o własnej publikacji.

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, czyli takim pedagogiem do zadań  specjalnych. Przez wiele lat pełniłam funkcję dyrektora placówki oświatowej, przez rok funkcję dziekana. Jestem certyfikowanym kynoterapeutą Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, trenerem profilaktyki pogryzień, certyfikowanym praktykiem metody TOMATISA, trenerem, mentorem, szkoleniowcem w obszarach dotyczących rozwoju nauczycieli.

Jestem też Ambasadorką Akademii Smart Brand.

Kim są moi kursanci

Z naszego wsparcia i pomocy korzystają auczycie w trakcie trwania stażu, nauczycie rozpoczynając pracę zawodową, nauczycie z dużym stażem pracy szukającymi wsparcia, inspiracji, nauczyciele doskonalący swój warsztat pracy oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Łącznie w naszych grupach tematycznych na Facebooku jest ponad 48 tysięcy osób.

Na fanpage’u Kapelusz z Kwiatami ponad 30 tysięcy osób.

Rekomendacje

Pin It on Pinterest