Przygotowujesz się do zakończenia stażu?

POZNAJ NASZE KURSY I PUBLIKACJE, by ze spokojem przejść przez ten proces.

 

Nasze ebooki dotyczące zakończenia stażu

„Zakończenie stażu” ebooki dla nauczyciela mianowanego mogą kupować osoby, które kończą obecnie staż trwający 2 lata i 9 miesięcy, rok i 9 miesięcy oraz krótki 9 miesięczny staż na stopień nauczyciela mianowanego. Z pomocą tego ebooka usystematyzujecie swoje działania po zakończeniu stażu oraz zainspirujecie się jak powinno wyglądać sprawozdanie po zakończeniu stażu. Opracowanie z dużą gamą propozycji działań oraz efektów dla nauczyciela i szkoły.

” Zakończenie stażu” ebook dla nauczyciela dyplomowanego mogą kupować osoby, które kończą staż rozpoczęty przed 1 września 2022 roku, na podstawie rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego z 2018 roku.

  • Nie wiesz jak zacząć pisać swoje sprawozdanie?
  • Utknęłaś w martwym punkcie i nie możesz pójść dalej.
  • Chcesz mieć pewność, że w poprawny sposób przygotowujesz swój dokument.

PAMIĘTAJ TWOJE SPRAWOZDANIE WĘDRUJE Z TOBĄ PRZED OBLICZE SZANOWNEJ KOMISJI.

Ebook” Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Zakończenie stażu. Opracowanie z przykładowym sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.”

KUP

Ebook ” Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu.” Opracowanie z przykładowym sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

KUP
Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

E-book ” jak przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną? Garść wskazówek dla zestresowanych.” 

Bardzo często pytacie o opracowanie 200 pytań niezbędnych do przygotowania się na spotkanie z komisją egzaminacyjną czy kwalifikacyjną.

A ponieważ jestem przeciwniczką bezmyślnego uczenia się na pamięć, opracowałam dla Was ebook.

Ebook podzieliłam na trzy części:

I. Awans zawodowy w zapisach prawa oświatowego.

II. Wędrówki po aktach prawnych regulujących pracę nauczyciela.

III. Warsztat pracy nauczyciela.

Przygotowujesz się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną – treści zawarte w tym ebooku pomogą Ci dobrze przygotować się do spotkania.

KUP

PAKIET “AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. ZAKOŃCZENIE STAŻU.” ORAZ “JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA Z KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ LUB EGZAMINACYJNĄ? GARŚĆ WSKAZÓWEK DLA ZESTRESOWANYCH.”

KUP

PAKIET “AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO. ZAKOŃCZENIE STAŻU.” ORAZ “JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA Z KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ LUB EGZAMINACYJNĄ? GARŚĆ WSKAZÓWEK DLA ZESTRESOWANYCH.”

KUP
Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nasze mini kursy polecają się dla Was

Przypominam Ci o możliwości zakupu naszego kursu, który przygotowałam razem z Klaudią Rogalską dotyczącego prezentowania dorobku zawodowego.

Czy wiesz jak zaprezentować dorobek zawodowy?

Czy wiesz jak przygotować prezentację multimedialną?

Czy wiesz jak będzie przebiegało Twoje spotkanie z komisją egzaminacyjną?

Jeśli nie wskakuj w zasoby kursu.

W  materiałach znajdziesz:

  • Jak przygotować się do spotkania z komisją egzaminacyjną?
  • Omówienie przebiegu spotkania z komisją egzaminacyjną. 
  • prezentacja dorobku zawodowego- prezentacja interaktywna.
  • Szablony prezentacji interaktywnych w Canvie.
  • Pozostałe formy prezentacji dorobku zawodowego.

W bonusie film z  przykładową prezentacją dorobku zawodowego. 

JAK Z SUKCESEM ZAPREZENTOWAĆ DOROBEK ZAWODOWY PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ?

KUP

Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną pod kątem znajomości przepisów prawa oświatowego, to kurs który Ci proponuję jest najlepszym do tego narzędziem.

Co znajdziesz w kursie

„Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem”?

N

ŹRÓDŁA PRAWA

N

KIEROWANIE SZKOŁĄ

W tym module omawiam :
– obowiązki dyrektora jako kierownika zakładu pracy,
– obowiązki dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
– inne funkcje kierownicze,
– kompetencje rady pedagogicznej ( to ważne często pytają o to w czasie spotkań z komisją),
– arkusz organizacyjny szkoły.

N

NAUCZYCIEL JAKO PRACOWNIK SZKOŁY

W tym module omawiam zapisy w prawie oświatowym dotyczące pracy nauczyciela. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Przywileje pracownicze Ochrona zdrowia Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. – moduł w przygotowaniu.

N

WEWNĄTRZSZKOLNE AKTY PRAWNE

W tym module omawiam wewnątrzszkolne akty prawne regulujące pracę przedszkola/szkoły/placówki

N

AWANS ZAWODOWY - zadania mentora i opiekuna stażu

W tym module omawiam zadania mentora /opiekuna stażu.

N

AWANS ZAWODOWY JAK SIĘ PORUSZAĆ W SYSTEMIE AKTÓW PRAWNYCH

W tym module udostępniam Państwu kilka grup dokumentów z opracowanymi obowiązującymi aktami wykonawczymi, które zostały wydane na podstawie obowiązujących ustaw.

N

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

W tym module omawiam zadania i obowiązki dyrektora szkoły/placówki przedszkola publicznego oraz zadania dyrektora placówki niepublicznej.- moduł w przygotowaniu

N

ISap-internetowy system aktów prawnych

Czym jest Internetowy System Aktów prawnych i jak się w nim poruszać?
N

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

W tym module omawiam:
– podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania przedszkoli/szkół/placówek,
– organ prowadzący szkołę- zadania, obowiązki,
– organ nadzoru pedagogicznego- zadania,
– formy nadzoru.

N

OCENA PRACY NAUCZYCIELA A OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO

W tym module omawiam:
– akty prawne regulujące ocenę pracy,
– obowiązki dyrektora w tym zakresie,
– procedurę dokonywania oceny pracy,
– wygląd karty oceny pracy,
– zasady ustalania oceny dorobku zawodowego.

N

AWANS ZAWODOWY JAK SIĘ Przebiega w okresie przejściowym

W tym module omawiam poszczególne stopnie awansu zawodowego obowiązujące od 1 września 2022 roku.

N

Bonusy

Dla osób pracujących z uczniem z orzeczeniem lub opinią przygotowałam dodatkowo zestawienie aktów prawnych regulujących indywidualne formy pracy z uczniem.

Dla osób organizujących wycieczki szkolne -zestawienie najważniejszych informacji dotyczących aktów prawnych regulujących kwestie turystyki i bezpieczeństwa.

Dla osób pracujących w MOS, MOW- zestawienie aktów prawnych regulujących pracę- materiał w przygotowaniu.

OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO – przygotowana przez dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, opracowałam kolejny dokument niezbędny w awansie zawodowym nauczyciela.

Zgodnie z zapisem w rozporządzeniu o awansie zawodowym dyrektor, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia przez nauczyciela sprawozdania, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
Poniżej przygotowałam dla Państwa przykładowy dokument-ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.
Jest to dokument dla nauczycieli kontraktowych kończących staż na stopień nauczyciela mianowanego.

OCENa DOROBKU ZAWODOWEGO – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY NA MIANOWANEGO

KUP

WZORCOWE PROJEKTY OCEN DOROBKU ZAWODOWEGO – przygotowywane przez opiekuna stażu.

Jesteś opiekunem stażu?

Jeśli tak, to w terminie 7 dni od zakończenia stażu masz obowiązek przygotować projekt oceny dorobku za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Nie wiesz jak to zrobić?

Skorzystaj z naszych wzorcowych projektów ocen, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY NA MIANOWANEGO

KUP

WEBINARY DOTYCZĄCE TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z AWANSEM ZAWODOWYM

Jakie akty prawne regulują pracę szkolnego wolontariatu. na podstawie jakich aktów prawnych działa w szkole samorząd szkolny?

Być może współpracujesz z samorządem szkodnym, radą rodziców lub prowadzisz szkolne koło wolontariatu. Warto usystematyzować i powtórzyć wiedzę w tym zakresie W ramach pytań problemowych od członków komisji możesz być o to zapytana. 

Poniżej zamieściłam te, których tematykę warto powtórzyć.

AWANS ZAWODOWY A OBOWIĄZKI DYREKTORA

KUP

Projekty, programy, innowacje- od czego zacząć? 

KUP

CO NAUCZYCIEL W AWANSIE POWINIEN WIEDZIEC NA TEMAT SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KUP

LEKCJA OTWARTA- JEDNA Z FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

KUP

CO NAUCZYCIEL W AWANSIE POWINIEN WIEDZIEC NA TEMAT WOLONTARIATU

KUP

Co nauczyciel w awansie powinien wiedzieć na temat programu wychowawczo-profilaktycznego?

KUP

Jak przygotować się do zakończenia stażu? Spotkanie dla nauczycieli mianowanych

KUP

Świetlica szkolna – o czym nauczyciel w awansie powinien wiedzieć

KUP

WEBINARY I KURSY DOTYCZĄCE SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH

Pracujesz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Nie jesteś pewna czy to co robisz, robisz dobrze? Boisz się pytań problemowych dotyczących IPET czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Chcesz utrwalić, powtórzyć czy też nabyć wiedzę tajemną?

Poniżej zamieściłam kilka naszych propozycji, ktore pomogą Ci powtórzyc zakres materiału dotyczący pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – INDYWIDUALNE FORMY PRACY

KUP

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO PROCES EDUKACYJNY

KUP

NARZEDZIA DIAGNOSTYCZNE PRZYDATNE W PRACY NAUCZYCIELA

KUP

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ?

KUP

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE- WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

KUP

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OKRESOWEJ WOPFU,

MODYFIKACJA IPET

KUP

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA CO WARTO POWTÓRZYĆ PRZED SPOTKANIEM Z KOMISJĄ? 

KUP

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY – SPOSOBY WSPARCIA UCZNIA W EDUKACJI ZDALNEJ.

KUP

WEBINARY I KURSY DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ

Edukacja zdalna- jak ją ogarnąć, jak odnieść się w sprawozdaniu do działań z tego okresu czasu?

Poniżej zamieściłam kilka spotkań webinarowych poświęconych tematyce edukacji zdalnej.

PROMOCJA PLACÓWKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH CZY JEST NAM TO POTRZEBNE?

EDUKACJA ZDALNA- GDZIE UMIEJSCOWIĆ JĄ W SPRAWOZDANIU

KUP

JAK PRZEPROWADZIĆ E-UROCZYSTOŚĆ

KUP

JAKIE SĄ TWOJE KOMPETENCJE CYFROWE NAUCZYCIELU?

To teraz czas na „Przedstaw się Aneto”

Nazywam się Aneta Szostak–Sulewska.

Jestem pomysłodawczynią i prowadzącą Ogólnopolską Telewizję dla Nauczycieli w Awansie #awansTv, która ma już ponad 200 odcinków i którą tworzyłam od podstaw.

Prowadzę blog tematyczny dla nauczycieli i rodziców anetaszostak.pl.

Jestem autorką licznych kursów i webinarów online o tematyce związanej z awansem i rozwojem zawodowym.

Przygotowałam i z sukcesem przeprowadziłam kilka kursów/ wyzwań, z których wiedzę, inspirację i motywację do zmian czerpały setki nauczycieli. Nasze flagowe szkolenie dla nauczycieli w trakcie trwania stażu „Nauczycielu, nie taki awans straszny, jak go malują”, program rozwoju osobistego i zawodowego „Stawiam na rozwój” oraz cykl szkoleniowy dotyczący narzędzi multimedialnych „Nauczycielu w 2020 pracuj zdalnie”.

Przeprowadziłam ponad 60 spotkań webinarowych dotyczących tematyki związanej z awansem zawodowym nauczycieli, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy dobrymi praktykami szkolnymi.

Jestem też pomysłodawczynią i właścicielką Wydawnictwa Edukacyjnego Kapelusz z Kwiatami.

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, czyli takim pedagogiem do zadań specjalnych. Przez wiele lat pełniłam funkcję dyrektora placówki oświatowej, przez rok funkcję dziekana. Jestem trenerem, szkoleniowcem w obszarach dotyczących rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli.

Kim są moi kursanci

Z naszego wsparcia i pomocy korzystają auczycie w trakcie trwania stażu, nauczycie rozpoczynając pracę zawodową, nauczycie z dużym stażem pracy szukającymi wsparcia, inspiracji, nauczyciele doskonalący swój warsztat pracy oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Łącznie w naszych grupach tematycznych na Facebooku jest ponad 50 tysięcy osób.

Na fanpage’u Kapelusz z Kwiatami ponad 43 tysiące osób.

Rekomendacje

Pin It on Pinterest