Nauczanie przez doświadczenie 4ALL EDUKACJA.

Certyfikowany kurs I stopnia.

Świat się zmienia i zmienia się uczeń. Tempo zmiany jest tak duże, że większość nauczycieli widzi konieczność zmiany własnego warsztatu pracy w nauczaniu nowej generacji uczniów. Szkoła „nauczycielem stoi” dlatego transformacja  dotyczy bezpośrednio Rad Pedagogicznych, przed którymi stawiane są coraz to nowe wyzwania. W szkole potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, stąd dzisiejszy Nauczyciel nieustannie doskonali swój warsztat pracy tak, by sprostać oczekiwaniom uczniów i ich rodziców. Dlatego z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce program I stopnia kursu- Nauczanie przez doświadczenie 4ALL Edukacja, oto na sza oferta szkoleniowa.

Program obejmuje dwa dni szkolenia stacjonarnego.

Szkolenie Stacjonarne I stopnia

1.dzień  zajęcia warsztatowe (6h)

 • Wprowadzenie do taksonomii Solo na podstawie modelu lekcji 4ALL
 • Budowanie wiedzy od podstaw zgodnie z modelem lekcji 4ALL
 • Elementy TOC oraz metapoznania na podstawie modelu lekcji 4ALL
 • Omówienie lekcji fizyki w klasie VII jako przykład zajęć.
 1. dzień: zajęcia warsztatowe (6h)
 • Jak indywidualizować i różnicować nauczanie zgodnie z modelem 4ALL
 • Pojęcie kluczowe jako wstęp do uczenia przez doświadczenie
 • Omówienie modelu 4ALL

Miejsce : Wrocław.

Spodziewane efekty – Nauczyciel:

 1. tworzy środowisko nauki, w którym uczniowie są aktywnymi uczestnikami,
 2. motywuje uczniów w sposób bezpieczny, udzielając wsparcia ale nie wyręczając ucznia,
 3. zachęca uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za własne uczenie się i uwzględnia różnorodne potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów,
 4. indywidualizuje nauczanie dzięki zastosowaniu pojęcia kluczowego,
 5. potrafi stosować nauczanie interdyscyplinarne, tworząc autorskie programy,
 6. zapewnia uczniom równy dostęp do technologii, narzędzi, pokazuje rozmaite strategie uczenia się,
 7. aranżuje lekcje, które pozwalają uczniom rozumieć, że uczenie się jest procesem, a błędy są naturalną częścią nauki,
 8. tworzy środowisko, w którym praca ucznia jest cenioną wartością,
 9. wykorzystuje wiele metod w celu systematycznego gromadzenia danych na temat umiejętności ucznia, wykorzystuje w praktyce zarówno ocenianie sumujące jak i kształtujące oparte na taksonomii SOLO,
 10. zmienia strategie, metody i formy pracy, które dostosowuje do indywidualnych potrzeb uczniów,
 11. odkrywa u uczniów wcześniejsze rozumienia pojęć, które należy uwzględnić w całym procesie uczenia się,
 12. stosuje rożnego rodzaju strategie metapoznawcze,
 13. ułatwia uczniom samoocenę oraz ocenę koleżeńską.

Trenerzy 4ALL:

Agnieszka Jastrzębska-założyciel Stowarzyszenia NOESIS, magister fizyki i psychologii, terapeuta systemowy, oligofrenopedagog. Posiada dwudziestoletni staż pracy w zawodzie nauczyciela, duże doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zaburzone zachowanie) jako nauczyciel i terapeuta, oraz pracy z uczniem zdolnym. Na lekcjach fizyki stosuje nowoczesne i twórcze metody nauczania (zdanena5.jimdo.com) . Posiada – jako jeden z dwóch nauczycieli w Polsce – certyfikat uprawniający do prowadzenia lekcji zgodnie z modelem 4MAT, którego autorem jest Bernice McCarthy. Autor innowacji pedagogicznej nowego modelu lekcji 4ALL opartego na cyklu Kolba, 4MAT i TOC dostosowanego do polskiego systemu.

Współpracując z uczelniami, prowadzi badania związane z efektywnym nauczaniem, dowodzące skuteczności stosowania narzędzi metapoznawczych, uczenia przez doświadczenie w osiąganiu przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wynikami swej pracy dzieli się chętnie, prowadząc szkolenia dla nauczycieli.

Agnieszka Andrzejewska– członek Stowarzyszenia NOESIS, magister prawa; ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne. Przeszkolona w modelu 4all. Interesuje się prawem oświatowym i autorskim. Mieszkanka i miłośniczka wsi zaangażowana w rozwój własny i działalności lokalnej.

Cena kursu- Nauczanie przez doświadczenie, obejmuje:

 • 2-dniowy kurs stacjonarny
 • materiały szkoleniowe, publikacje
 • indywidualne konsultacje online z trenerem modelu 4ALL,
 • bufet kawowy,
 • certyfikat

Cena 350 zł.

SZKOLENIE W ZGORZELEC AUTYZM, NIE AUTYZM NOWY TERMIN 15- 16 WRZEŚNIA 2018 Zamknij

Pin It on Pinterest

Znasz kogoś komu może przydać się ten artykuł?

Podziel się z nim.