Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem

Rozpoczynasz staż- rozpocznij od tego kursu. Ten kurs pozwoli dobrze przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną pod kątem znajomości przepisów prawa oświatowego.

Co znajdziesz w kursie

„Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem”?

N

ŹRÓDŁA PRAWA

N

ISap-internetowy system aktów prawnych

Czym jest Internetowy System Aktów prawnych i jak się w nim poruszać?
N

KIEROWANIE SZKOŁĄ

W tym module omawiam :
– obowiązki dyrektora jako kierownika zakładu pracy,
– obowiązki dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
– inne funkcje kierownicze,
– kompetencje rady pedagogicznej ( to ważne często pytają o to w czasie spotkań z komisją),
– arkusz organizacyjny szkoły.

N

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

W tym module omawiam:
– podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania przedszkoli/szkół/placówek,
– organ prowadzący szkołę- zadania, obowiązki,
– organ nadzoru pedagogicznego- zadania,
– formy nadzoru.

N

NAUCZYCIEL JAKO PRACOWNIK SZKOŁY

W tym module omawiam zapisy w prawie oświatowym dotyczące pracy nauczyciela.

N

OCENA PRACY NAUCZYCIELA A OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO

W tym module omawiam:
– akty prawne regulujące ocenę pracy,
– obowiązki dyrektora w tym zakresie,
– procedurę dokonywania oceny pracy,
– wygląd karty oceny pracy,
– zasady ustalania oceny dorobku zawodowego.

N

WEWNĄTRZSZKOLNE AKTY PRAWNE

W tym module omawiam wewnątrzszkolne akty prawne regulujące pracę przedszkola/szkoły/placówki

N

AWANS ZAWODOWY JAK SIĘ PORUSZAĆ W SYSTEMIE AKTÓW PRAWNYCH

W tym module udostępniam Państwu kilka grup dokumentów z opracowanymi obowiązującymi aktami wykonawczymi, które zostały wydane na podstawie obowiązujących ustaw.

N

Bonusy

Dla osób pracujących z uczniem z orzeczeniem lub opinią przygotowałam dodatkowo zestawienie aktów prawnych regulujących indywidualne formy pracy z uczniem.

Dla osób organizujących wycieczki szkolne -zestawienie najważniejszych informacji dotyczących aktów prawnych regulujących kwestie turystyki i bezpieczeństwa.

Nasze e-booki na rozpoczecie stażu polecają się dla Was

Poniżej przedstawiamy nasze ebooki dotyczące planowania stażu.

Te opracowania są dedykowane osobom, które nie wiedzą zupełnie jak się zabrać za planowanie działań i tworzenie planu rozwoju zawodowego.

Jeśli jesteś w grupie tych, którzy:

  • zaczęli pisać swoje plany i utknęli w martwym punkcie,
  • dla osób, które potrzebują potwierdzenia, ze to co zaplanowały i zrealizowały, napisały dobrze.

Maria Kowalewska- autorka publikacji w przejrzysty sposób wyjaśnia i podpowiada,  jak przejść przez proces planowania swoich działań w awansie zawodowym nauczyciela.

Dodatkowo jako załącznik zamieściliśmy w e-booku także przykładowy plan rozwoju zawodowego.

Być możne będzie on dla Ciebie inspiracją, będzie pomocny przy opracowaniu własnego planu rozwoju zawodowego.

Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego. Planowanie stażu.

KUP

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Planowanie stażu.

KUP

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Planowanie stażu.

Nauczyciele przedmiotu, bibliotekarze

KUP

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Planowanie stażu.” Edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, specjaliści, świetlica

KUP

planowanie pracy nauczyciela

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel

i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”

                                                               Napoleon Hill

Każdy plan rozwoju zawodowego wymaga realizacji, by działania w nim zawarte móc wykazać w sprawozdaniu.

Skorzystaj z naszych plannerów zarówno w codziennej nauczycielskiej pracy i awansie zawodowym.

                 PLanowanie stażu

AWANSOWNIK autorski planner dla nauczyciela w awansie.

Planner w którym możesz zaplanować działania w awansie na czas trwania stażu. Spisane w jednym miejscu najważniejsze działania w stażu pozwolą z większą łatwością przebrnąć przez  przygotowanie sprawozdania.

Planner posiada oprócz kart miesięcznych także karty:

– plan lekcji,

– plan dyżurów,

– harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej,

– harmonogram spotkań z opiekunem stażu,

i wiele innych.

Planner nauczyciela -paproć, pudrowy róż

KUP

PLANNER NAUCZYCIELA KALEJDOSKOP

KUP

PLANNER NAUCZYCIELA PAPROĆ 

KUP

WEBINARY DOTYCZĄCE TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z AWANSEM ZAWODOWYM

Jakie akty prawne regulują pracę szkolnego wolontariatu. na podstawie jakich aktów prawnych działa w szkole samorząd szkolny?

Być może współpracujesz z samorządem szkodnym, radą rodziców lub prowadzisz szkolne koło wolontariatu. Warto usystematyzować i powtórzyć wiedzę w tym zakresie W ramach pytań problemowych od członków komisji możesz być o to zapytana. 

Poniżej zamieściłam te, których tematykę warto powtórzyć.

AWANS ZAWODOWY na nauczyciela kontraktowego. Rozpoczęcie stażu

KUP

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Rozpoczęcie stażu

KUP

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. rozpoczęcie stażu 

KUP

Świetlica szkolna – o czym nauczyciel w awansie powinien wiedzieć

KUP

AWANS ZAWODOWY A OBOWIĄZKI DYREKTORA

KUP

CO NAUCZYCIEL W AWANSIE POWINIEN WIEDZIEC NA TEMAT WOLONTARIATU

KUP

CO NAUCZYCIEL W AWANSIE POWINIEN WIEDZIEC NA TEMAT SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KUP

LEKCJA OTWARTA- JEDNA Z FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

KUP

WEBINARY I KURSY DOTYCZĄCE SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH

Pracujesz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Nie jesteś pewna czy to co robisz, robisz dobrze? Boisz się pytań problemowych dotyczących IPET czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Chcesz utrwalić, powtórzyć czy też nabyć wiedzę tajemną?

Poniżej zamieściłam kilka naszych propozycji, ktore pomogą Ci powtórzyc zakres materiału dotyczący pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – INDYWIDUALNE FORMY PRACY

KUP

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO PROCES EDUKACYJNY

KUP

NARZEDZIA DIAGNOSTYCZNE PRZYDATNE W PRACY NAUCZYCIELA

KUP

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ?

KUP

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE- WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

KUP

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OKRESOWEJ WOPFU,

MODYFIKACJA IPET

KUP

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA CO WARTO POWTÓRZYĆ PRZED SPOTKANIEM Z KOMISJĄ? 

KUP

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY – SPOSOBY WSPARCIA UCZNIA W EDUKACJI ZDALNEJ.

KUP

WEBINARY I KURSY DOTYCZĄCE EDUKACJI ZDALNEJ

Edukacja zdalna- jak ją ogarnąć, jak odnieść się w sprawozdaniu do działań z tego okresu czasu?

Poniżej zamieściłam kilka spotkań webinarowych poświęconych tematyce edukacji zdalnej.

PROMOCJA PLACÓWKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH CZY JEST NAM TO POTRZEBNE?

JAK PRZEPROWADZIĆ E-UROCZYSTOŚĆ

KUP

EDUKACJA ZDALNA- GDZIE UMIEJSCOWIĆ JĄ W SPRAWOZDANIU

KUP

JAKIE SĄ TWOJE KOMPETENCJE CYFROWE NAUCZYCIELU?

To teraz czas na „Przedstaw się Aneto”

Nazywam się Aneta Szostak–Sulewska. Jestem pomysłodawczynią   i prowadzącą Ogólnopolską Telewizję dla Nauczycieli w Awansie #awansTv, która ma już ponad 130 odcinków, którą tworzyłam od podstaw.

Prowadzę blog tematyczny dla nauczycieli i rodziców anetaszostak.pl.

Jestem autorką kilku kursów online o tematyce związanej z awansem i rozwojem zawodowym.

Przygotowałam i przeprowadziłam 3 duże kursy/wyzwania, z których wiedzę, inspirację i motywację do zmian czerpały setki nauczycieli.

Informacja zwrotna, jaką otrzymałam, pozwala mi mówić o ogromnym sukcesie tych działań.

Oto przeprowadzone kursy:
„Nie taki awans straszny, jak go malują”,
„Stawiam na rozwój”,
„Nauczycielu w 2020 pracuj zdalnie”.
Przeprowadziłam ponad 40 spotkań webinarowych.

Jestem też pomysłodawczynią i właścicielką Wydawnictwa Edukacyjnego Kapelusz z Kwiatami.

Wydawnictwo powstało po to, by wspierać pracę nauczycieli gotowymi pomysłami, rozwiązaniami i inspiracjami. Drugim celem tej działalności jest pomoc i wsparcie młodych, ambitnych nauczycieli w spełnianiu ich marzeń o własnej publikacji.

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, czyli takim pedagogiem do zadań  specjalnych. Przez wiele lat pełniłam funkcję dyrektora placówki oświatowej, przez rok funkcję dziekana. Jestem certyfikowanym kynoterapeutą Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, trenerem profilaktyki pogryzień, certyfikowanym praktykiem metody TOMATISA, trenerem, mentorem, szkoleniowcem w obszarach dotyczących rozwoju nauczycieli.

Jestem też Ambasadorką Akademii Smart Brand.

Kim są moi kursanci

Z naszego wsparcia i pomocy korzystają auczycie w trakcie trwania stażu, nauczycie rozpoczynając pracę zawodową, nauczycie z dużym stażem pracy szukającymi wsparcia, inspiracji, nauczyciele doskonalący swój warsztat pracy oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Łącznie w naszych grupach tematycznych na Facebooku jest ponad 48 tysięcy osób.

Na fanpage’u Kapelusz z Kwiatami ponad 30 tysięcy osób.

Rekomendacje

Pin It on Pinterest