Warsztat szkoleniowy nauczania przez doświadczenie 4ALL EDUKACJA I i II stopnia.

Program obejmuje dwa dni szkolenia stacjonarnego plus szkolenia online.

Szkolenie Stacjonarne I stopnia

1. dzień zajęcia warsztatowe (6h)

 • Wprowadzenie do taksonomii Solo na podstawie modelu lekcji 4ALL

 • Budowanie wiedzy od podstaw zgodnie z modelem lekcji 4ALL

 • Elementy TOC oraz metapoznania na podstawie modelu lekcji 4ALL

 • Otwarta lekcja fizyki w klasie VII przeprowadzona w szkole uczestników kursu- omówienie lekcji

2 dzień: zajęcia warsztatowe (6h)

 • Jak indywidualizować i różnicować nauczanie zgodnie z modelem 4ALL

 • Pojęcie kluczowe jako wstęp do uczenia przez doświadczenie

 • Wstępne omówienie modelu 4ALL

 

  Szkolenia online na platformie Moodle II Stopnia

  6 1,5 h sesji online (wykład, webinarium, panel dyskusyjny, konsultacje, analiza materiałów)

  Po każdej sesji praca własna uczestnika warsztatu (praktyczne wykorzystanie treści w szkole), feedback od trenera.

  • Omówienie poszczególnych elementów 4ALL

  • Strategie ABC w modelu 4ALL

  • Elementy modelu motywacyjnego Kellera w 4ALL

  • Wizualne nauczanie jako warunek konieczny do dokonania transformacji wiedzy poza szkołą

  • Strategie zróżnicowanego i zindywidualizowanego nauczania w modelu 4ALL

  • Wprowadzenie do metapoznania w modelu 4ALL

  • Multimedialne pisanie konspektu lekcji modelu 4ALL

  • Jak uczyć się na bazie własnych błędów i porażek-Wprowadzenie do pozytywnej edukacji.

  Uczestnicy szkolenia oglądają filmy poglądowe, uczestniczą w warsztatach, tworzą konspekt wykorzystują poznane treści we własnym środowisku szkolnym i omawiają je z trenerem, otrzymują materiały szkoleniowe oraz stosowne zaświadczenia.

  Spodziewane efekty – Nauczyciel:

  A) tworzy środowisko nauki, w którym uczniowie są aktywnymi uczestnikamimotywuje uczniów w sposób bezpieczny, udzielając wsparcia ale nie wyręczając ucznia,
  B) motywuje uczniów w sposób bezpieczny, udzielając wsparcia ale nie wyręczając ucznia
  C) zachęca uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za własne uczenie się i uwzględnia różnorodne potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów,
  D) 
  indywidualizuje nauczanie dzięki zastosowaniu pojęcia kluczowego,
  E) 
  potrafi stosować nauczanie interdyscyplinarne, tworząc autorskie programy,
  F) zapewnia uczniom równy dostęp do technologii, narzędzi, pokazuje rozmaite strategie uczenia się.
  G )aranżuje lekcje, które pozwalają uczniom rozumieć, że uczenie się jest procesem, a błędy są naturalną częścią nauki,
  H) tworzy środowisko, w którym praca ucznia jest cenioną wartością,
  I) wykorzystuje wiele metod w celu systematycznego gromadzenia danych na temat umiejętności ucznia, wykorzystuje w praktyce zarówno ocenianie sumujące jak i kształtujące oparte na taksonomii SOLO,
  J) zmienia strategie, metody i formy pracy, które dostosowuje do indywidualnych potrzeb uczniów,
  K) odkrywa u uczniów wcześniejsze rozumienia pojęć, które należy uwzględnić w całym procesie uczenia się,
  L) stosuje rożnego rodzaju strategie metapoznawcze,
  M) ułatwia uczniom samoocenę oraz ocenę koleżeńską.

  Cena obejmuje:

  • 2-dniowy warsztat stacjonarny

  • udział w lekcji otwartej z fizyki w klasie VII

  • materiały szkoleniowe, publikacje

  • 8 tygodni warsztatów online na platformie Moodle

  • dostęp do interaktywnego konspektu modelu 4ALL

  • dostęp do kwestionariusza badającego sposób uczenia się uczniów

  • wystandaryzowane narzędzia do badania umiejętności metapoznawczych

  • indywidualne konsultacje z trenerem modelu 4ALL

  • nieograniczony dostęp do platformy szkoleniowej dwa miesiące od skończenia kursu 

   

   ZAPYTAJ O SZKOLENIE

   Pin It on Pinterest