ogólnopolski Projekt Edukacyjny

SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ

Edycja III

rok szkolny 2024/2025

Organizator projektu

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE KAPELUSZ Z KWIATAMI

projekt edukacyjny Szlachetnie i zdrowo z małpką Iwoną

Odbiorca działań projektowych: Dzieci z przedszkoli, uczniowie klas I-III, uczniowie klas I-III i przedszkoli szkół polskich za granicą, uczniowie/ wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowankowie świetlic szkolnych.

Czas trwania projektu: wrzesień/pażdziernik 2024 do czerwiec 2025.

Cele projektu:

kształtowanie postaw szlachetności,

kształtowanie postaw dbałości o zdrowie, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie – podstawowy kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025,

rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne,

rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej – podstawowy kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025,

nauka udzielania pierwszej pomocy – podstawowy kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025,

integracja zespołu przedszkolnego/klasowego,

współpraca placówek oświatowych.

Aby przystąpić do projektu, należy pobrać baner/plakat ze strony projektu oraz umieścić go na stronie szkoły/placówki (lub na stronie Fb szkoły/placówki), w której pracujesz.

Następnie wejdź do grupy na Fb. Biletem wstępu do niej będzie podanie linku do strony, na której umieściłaś/eś baner projektu.

Umieszczając baner na stronie szkoły/placówki, informujesz wszystkich zainteresowanych (uczniów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego), że będziesz realizować projekt w danym roku szkolnym.

Krok 1
Zapoznaj się z regulaminem

Krok 2
Pobierz baner i umieść go PUBLICZNIE na stronie internetowej swojej szkoły/ placówki/ przedszkola.

Krok 3
Dołącz do grupy projektu na Facebooku.
Pamiętaj, aby odpowiedzieć na pytania, które pojawią się po kliknięciu „dołącz do grupy”.

W grupie na tablicy ogłoszeń znajdziesz wszystkie niezbędne informacje organizacyjne.

Po wejściu do grupy zapoznaj się z informacjami tam zawartymi i rozpocznij realizację poszczególnych działań projektowych. Pamiętaj, udział w projekcie ma być naszą wspólną świetną zabawą.

Pobierz plakat projektu i zadbaj o to, by pojawił się on na stronie internetowej Twojej placówki/szkoły/przedszkola. Link do strony umieść w przy wejściu do grupy.

Opis projektu:

Postacią przewodnią projektu jest małpka Iwona, która jest strażniczką szlachetnych zachowań, przestrzegania zasad zdrowego żywienia oraz dbania o przyrodę. W poszczególne dni będzie tłumaczyła, jak być grzecznym, jak żyć zdrowo, jak żyć w zgodzie z naturą.

Projekt składa się z pięciu modułów tematycznych:

I Moduł SZLACHETNOŚĆ

II Moduł ZDROWIE

III Moduł PRZYRODA

IV Moduł SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 

V Moduł PIERWSZA POMOC

Wszystkie szczegóły dotyczące naszego projektu będą na bieżąco zamieszczane w ogłoszeniach na tablicy w grupie projektowej.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Projekt uwrażliwia na :

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangazowania społecznego. Rozwijanie sprawności fizycznej, nawyku aktywności ruchowej i dbałości o zdrowie. 

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Naukę udzielania pierwszej pomocy 

 

Pin It on Pinterest