Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

SZLACHETNIE I ZDROWO Z MAŁPKĄ IWONĄ

Edycja I

Organizator i patron projektu

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE KAPELUSZ Z KWIATAMI

projekt edukacyjny Szlachetnie i zdrowo z małpką Iwoną

Odbiorca działań projektowych: Dzieci z przedszkoli, uczniowie klas I-III, uczniowie klas I-III i przedszkoli szkół polskich za granicą, uczniowie/ wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowankowie świetlic szkolnych.

Czas trwania projektu: październik 2021 do czerwiec 2022.

Cele projektu:

kształtowanie postaw szlachetności,

kształtowanie postaw dbałości o zdrowie, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne,
integracja zespołu przedszkolnego/klasowego,
współpraca placówek oświatowych.
Aby przystąpić do projektu, należy zgłosić swój akces, wchodząc do grupy na facebooku.

W grupie na tablicy ogłoszeń znajdziesz wszystkie niezbędne informacje organizacyjne.

Po wejściu do grupy zapoznaj się z informacjami tam zawartymi i rozpocznij realizację poszczególnych działań projektowych. Pamiętaj, udział w projekcie ma być naszą wspólną świetną zabawą.

Pobierz plakat projektu, który będzie zamieszczony w grupie i zadbaj o to, by pojawił się on na stronie internetowej Twojej placówki/szkoły/przedszkola. Link do strony umieść w grupie.

Opis projektu:

Postacią przewodnią projektu jest małpka Iwona, która jest strażniczką szlachetnych zachowań, przestrzegania zasad zdrowego żywienia oraz dbania o przyrodę. W poszczególne dni będzie tłumaczyła, jak być grzecznym, jak żyć zdrowo, jak żyć w zgodzie z naturą.

Projekt składa się z trzech modułów tematycznych:

I Moduł SZLACHETNOŚĆ

II Moduł ZDROWIE

III Moduł PRZYRODA

Wszystkie szczegóły dotyczące naszego projektu będą na bieżąco zamieszczane w ogłoszeniach na tablicy w grupie projektowej.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Projekt uwzględnia podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie:

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangazowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Pin It on Pinterest