PROJEKT EDUKACYJNY

Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT

WARTOŚCI I EMOCJI

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Z KOTEM AMADEUSZEM
PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI I EMOCJI

Edycja II

Organizator i patron projektu

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE KAPELUSZ Z KWIATAMI

Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji

Odbiorca działań projektowych: dzieci z przedszkoli, uczniowie klas I-III, uczniowie klas I-III i przedszkoli szkół polskich za granicą, uczniowie/ wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowankowie świetlic szkolnych.

Czas trwania projektu: od września 2023 roku do końca maja 2024 roku.

Cele projektu do osiągnięcia przez dziecko/ucznia:

kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
kształtowanie postaw prospołecznych,
pobudzenie poczucia własnej wartości,

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,

wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Cele projektu do osiągnięcia przez nauczyciela:

doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci/uczniów,
doskonalenie umiejętności doboru metod i form pracy do realizacji założonych celów projektowych,
doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK,
doskonalenie umiejętności pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących,

rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych-  podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Materiały

 

książka „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”,
teczka „Edukacyjne psoty z kotkiem Amadeuszem”,
przesyłane/publikowane w grupie na Fb karty z zadaniami i wskazówkami,
przesłane/publikowane w grupie na Fb filmy instruktażowe dla nauczyciela.

Warunki dołączenia do projektu:

KROK 1:

Zapoznaj się z regulaminem

KROK 2:

Aby dołączyć do projektu, należy zamówić pakiet materiałów niezbędnych do jego realizacji.

KROK 3:

Po dokonaniu zakupu należy dołączyć do specjalnej grupy na Facebooku

W grupie na tablicy ogłoszeń znajdziesz wszystkie niezbędne informacje organizacyjne.

Po wejściu do grupy zapoznaj się z informacjami, które są tam zawarte i rozpocznij realizację poszczególnych działań projektowych.

Pamiętaj, udział w projekcie ma być naszą wspólną świetną zabawą.

Pobierz plakat projektu, który będzie zamieszczony w grupie i zadbaj o to, by pojawił się on na stronie internetowej Twojej placówki/szkoły/przedszkola. Link do strony umieść w grupie.

Opis projektu:

Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”.

Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom, np. jak radzić sobie z emocjami (ze strachem, z nieśmiałością, z poczuciem porażki, ze smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

Co otrzymasz?

wskazówki, jak wykorzystać zakupione materiały;
dodatkowe materiały dla dzieci i dla nauczyciela;
motywację do samodzielnych działań;
wsparcie na każdym etapie projektu.

Czego oczekujemy od Ciebie?

zaangażowania;
poznania potrzeb swoich podopiecznych i dostosowania do nich minimum 3 wierszyków i działań;
traktowania kart pracy jako dodatku do projektu, a nie jego podstawę.

Wszystkie szczegóły dotyczące naszego projektu będą na bieżąco zamieszczane w ogłoszeniach na tablicy w grupie projektowej.

KAPELUSZ Z KWIATAMI
Wydawnictwo Edukacyjne

Istnieje możliwość składania zamówień hurtowych
Infolinia 884 299 595

Pin It on Pinterest