MARYLA KOWALEWSKA 

Maria Kowalewska, polonistka z wieloletnią praktyką zawodową.

Nauczyciel dyplomowany od 2004 r. Współautorka materiałów szkoleniowych, dotyczących zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli już na początku obowiązywania procedury awansowej. Wielokrotna opiekunka nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz studentów w czasie odbywania praktyk pedagogicznych.
Autorka wielu programów własnych, innowacji pedagogicznych i projektów oraz współautorka trzech publikacji książkowych, dotyczących testu interdyscyplinarnego. Konsultant do spraw podręczników.
Nagrodzona Medalem KEN.

 

AWANS ZAWODOUCZYCIELI DYPLOMOWANYCH 

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach, a od 2009r. prowadzi szkolenia. Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”, książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady
przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka: “5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych”.
Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Praktyk.

Prowadząca szkolenie: 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w publicznych placówkach oświatowych.

nasze kursy prowadzą:

Dorota Lubas

Dorota Lubas nauczyciel dyplomowany, od 10 lat właścicielka placówki edukacyjno-terapeutycznej Pracowni i Rozwoju Kreska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z wykształcenia mgr resocjalizacji – pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, od 23 lat związana zawodowo ze środowiskiem dzieci i młodzieży – również niepełnosprawych; certyfikaty licznych kursów, m.in Kurs Dramy Stosowanej, Kurs I stopnia pracy Metodą Weroniki Sherborne, kurs trenerski I stopnia, certyfikat psychomotoryki wg Procus i Block,  kursy doskonalące w ramach WDN, certyfikat terapeuty ręki.  Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z młodzieżą w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, z niedostosowanymi społeczne, prowadząc prywatny gabinet oraz tworząc i realizując projekty  w NGO. Twórczyni autorskich programów terapeutycznych i edukacyjnych. Jest autorką „Opowieści terapeutycznych” dla dzieci oraz pierwszego w Polsce kursu online Multisensoryczny Trening Płynności Czytania dla dzieci z dysleksją i ryzyka dysleksji. 

Specjalizuje się w tematyce dysleksji i trudności szkolnych. Zajmuje się terapią dzieci ze spektrum dysleksji, dzieci nieśmiałych, dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadzi treningi kreatywności dla dzieci i młodzieży wykorzystując metodę dramy stosowanej, warsztaty,  treningi TUS oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

W indywidualnych konsultacjach oraz warsztatach i wykładach (stacjonarnie i online) pomaga nauczycielom i  rodzicom rozwiązywać trudne sytuacje związane z dziećmi i młodzieżą.

Prowadząca webinar: 

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ?

aneta szostak-sulewska

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja : oligofrenopedagogika, studia podyplomowe na kierunku: nauczanie matematyki z elementami informatyki  oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, certyfikowany specjalista-kynoterapeuta, trener profilaktyki pogryzień. Certyfikowany Praktyk Metody Tomatisa.  

W czasie swojej wieloletniej  pracy zawodowej związanej ze szkolnictwem specjalnym,  odbyła wiele szkoleń doskonalących warsztat pracy, miedzy innymi:

III stopnie Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, Metoda Ruchu Rozwijającego` Weroniki Sherborne, Psychomotoryka –wspieranie rozwoju psychomotorycznego i percepcji postrzegania u dzieci oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania w oświacie.

Prowadząca szkolenie: 

JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ I DOSKONALIĆ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM.

 

Mariusz Stasiak vel Stasek

Ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów IT w sektorze publicznym w tym głównie jednostki samorządowe, jednostki rządowe, służba zdrowia, pomoc społeczna i oświata. Ponad 6 letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych (Od 2014 roku własna działalność doradcza).

Prowadzący szkolenie: 

Ochorona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy nauczyciela.

 

Pin It on Pinterest