nasze kursy prowadzą:

Iwona Hęćka

Pedagog, starszy wykładowca w Zakładzie Nauk o Rodzinie oraz Zakładzie
Edukacji Elementarnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Jej zainteresowania
naukowe dotyczą dziecka i usytuowane są w takich obszarach jego funkcjonowania, jak
rodzina i szkoła. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych. Autorka publikacji: Rodzicielskie
wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka (2006); Nauczycielskie kompetencje
wychowawcze w praktyce pedagogicznej (2008), Debata na temat osamotnienia dziecka
(2008), Nauczyciel-Uczeń. Wokół problemu zaufania (2012).05).

Prowadząca szkolenie: 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI- BUDOWANIE DOBREJ RELACJI NAUCZYCIEL-RODZIC

bogna stępień- błachowiak

 

Trener metody INPP program szkolny, fizjoterapeuta. Mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuta Integracji Sensorycznej, Ndt Bobath Baby, neurorozwoju, integracji bilateralnej, diagnostyki niemowląt metodą Prechtla. Trener metody integracji odruchów wg Sally Goddard. Wykładówca na studiach podyplomowych – kierunek Integracja Sensoryczna. 

Prowadząca szkolenie: 

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOSCIAMI W NAUCE WG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHOW PIERWOTNYCH DR SALLY GODDARD.

Dariusz Okrzesik

Psycholog, oligofrenopedagog, licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ISCO Certyficate Nr 9/1994/86/2008), nauczyciel dyplomowany, współautor wraz z prof. M. Bogdanowicz podręcznika do pracy metodą (Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, 2005).

Prowadzący szkolenie: 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

aneta szostak-sulewska

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja : oligofrenopedagogika, studia podyplomowe na kierunku: nauczanie matematyki z elementami informatyki  oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, certyfikowany specjalista-kynoterapeuta, trener profilaktyki pogryzień. Certyfikowany Praktyk Metody Tomatisa.  

W czasie swojej wieloletniej  pracy zawodowej związanej ze szkolnictwem specjalnym,  odbyła wiele szkoleń doskonalących warsztat pracy, miedzy innymi:

III stopnie Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, Metoda Ruchu Rozwijającego` Weroniki Sherborne, Psychomotoryka –wspieranie rozwoju psychomotorycznego i percepcji postrzegania u dzieci oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania w oświacie.

Prowadząca szkolenie: 

JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ I DOSKONALIĆ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM.

 

Pin It on Pinterest