Rzecz będzie o dorobku zawodowym nauczyciela.

Rzecz będzie o dorobku zawodowym nauczyciela.

Jeśli czytasz to opracowanie, najprawdopodobniej realizujesz staż, pewnie jesteś na jego ostatniej prostej. Za chwilę złożysz dyrektorowi szkoły/przedszkola/placówki swoje sprawozdanie, otrzymasz pozytywną ocenę DOROBKU ZAWODOWEGO za okres stażu. Pozwoli Ci to złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. W trakcie spotkania z komisją Twoim zadaniem będzie zaprezentowanie DOROBKU ZAWODOWEGO.

Dorobek zawodowy jako termin związany z oświatą funkcjonuje od 2000 roku, kiedy to USTAWĄ z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono rozdział 3a, a w nim zapis o dorobku zawodowym. Ten znaczący dorobek zawodowy miał pozwolić nauczycielom akademickim uzyskać z mocy prawa, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole, stopień nauczyciela kontraktowego.

Warto więc zastanowić się, czym jest dla nauczyciela ten jego DOROBEK ZAWODOWY.

Pozwól więc, że trochę Ci w tym pomogę i ukierunkuję, byś mógł nauczycielu przygotować się do zaprezentowania swojego dorobku.

Zerkając do wymagań z rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego, czytamy (w zależności od stopnia rozwoju zawodowego):

– poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; pogłębiać znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,

– uzyskać pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

-pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,

Szkoła /przedszkole/placówka to MIEJSCE, w którym realizujesz swoje OBOWIĄZKI ZAWODOWE.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, wysoka jakość czy podnoszenie tej jakości to działania, które możesz realizować poprzez:

– wdrożenie projektów,

– opracowanie i wdrożenie innowacji,

– realizację napisanych przez Ciebie programów,

– opracowanie i wdrożenie eksperymentu,

– włączenie do działań szkoły rodziców,

– realizację wspólnych projektów,

– współpracę przy pozyskiwaniu sponsorów.

Czyż nie jest to Twoim dorobkiem, nauczycielu?

 

Kurs o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem > KLIK <

Szkoła to UCZNIOWIE. To im poświęcamy najwięcej naszego czasu, energii, zaangażowania.

Jak w codziennych czynnościach wycelowanych w dobro ucznia odnaleźć swój dorobek zawodowy?

Może to są:

– sukcesy uczniów w konkursach,

– osiągnięcia uczniów, wyniki promocji, wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,

– zaangażowanie uczniów w realizację projektów,

– udział w kołach zainteresowań,

– współtworzenie różnych grup projektowych, gazetek, stron internetowych szkoły,

– realizowanie działań charytatywnych (np. wolontariat).

Może podejmowałaś jeszcze inne działania nakierowane na ucznia w odpowiedzi na jego potrzeby i oczekiwania?

Aby to wszystko zrealizować, zapewne doskonalisz swój WARSZTAT PRACY poprzez:

– prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,

– obserwowanie pracy innych nauczycieli,

– pełnienie różnych funkcji,

– pracę w zespołach nauczycielskich,

– udział w konferencjach,

– udział w szkoleniach, kursach,

– podejmowanie się kolejnych studiów, by poszerzyć swoje kwalifikacje.

To także jest Twój dorobek zawodowy, nauczycielu.

Dorobek zawodowy to nic innego jak rezultaty Twojej pracy na wielu płaszczyznach. Sukcesy i wyniki w nauce Twoich uczniów. Rozwój szkoły, na który wpływają Twoje działania. Stałe doskonalenie warsztatu pracy. Wzbogacanie warsztatu oraz dzielenie się materiałami, doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Jak zaprezentować dorobek > KLIK<

Tyle z teorii. Teraz czas na praktykę.

Zaproponuję Ci trzy ćwiczenia.

Poniżej umieściłam do pobrania dodatkowe karty pracy. Wydrukuj je i wypełnij, by móc przygotować swoją prezentację dorobku

Ćwiczenie pierwsze > POBIERZ KARTY PRACY< 

Wpisz w zakreślone miejsce sformułowanie OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW i wypisz wszystkie swoje działania, jakie pojawiają się w Twojej głowie. Możesz też bazować na zapisach w Twoim sprawozdaniu.

Ćwiczenie drugie 

Wpisz w zakreślone miejsce sformułowanie POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY i wypisz wszystkie swoje działania, jakie pojawiają się w Twojej głowie. Możesz też bazować na zapisach w Twoim sprawozdaniu.

Ćwiczenie trzecie

Wpisz w zakreślone miejsce sformułowanie DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ i wypisz wszystkie swoje działania, jakie pojawiają się w Twojej głowie. Możesz też bazować na zapisach w Twoim sprawozdaniu.

 

 

Obraz lars_nissen pixabay

Pin It on Pinterest