Cele, te zawodowe i osobiste.

Cele, te zawodowe i osobiste.

Cele (zawodowe i osobiste)

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel

i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”

Napoleon Hill

Celem jest coś, do czego dążysz, co chcesz osiągnąć. Jest bardzo ważny w rozwoju człowieka, ponieważ wyznacza kierunek jego działań. Są grupy zawodowe, których przedstawiciele opierają swoją pracę na wyznaczaniu celów. Do takiej grupy należą nauczyciele. Określają oni na przykład cele lekcji, cele rozwoju zawodowego. Skoro tak często muszą wskazywać kierunek swoich działań, powinni dowiedzieć się, jak określać cele, by nie zniechęcać się w połowie drogi do ich realizacji.

Jak dobrze określić cel?

Najważniejsze jest, by cel był realny. Nie powinnaś/powinieneś stawiać sobie zbyt wysokich wymagań, ponieważ już na początku zniechęcisz się, nie widząc konkretnych postępów, np. gdy ktoś ustali cel „schudnąć 20 kg”, nie poczuje satysfakcji przy obniżeniu wagi o 2 kg, a zapewne będzie miał poczucie, że ten mały efekt kosztował go wiele wysiłku. Warto odwrócić sytuację i za cel postawić sobie schudnięcie 2 kg w określonym czasie (Uwaga! Czas też musi być realny! W jeden dzień tego celu nie osiągniemy). Konieczne jest wybranie metody małych kroków.

 

Rozszerzanie celów

Zaczynaj od celów prostych, mniejszych. Szybko zauważysz postępy i tym samym zachęcisz się do podejmowania dalszych kroków zbliżających Cię do celu.

Spójrz na poniższy wykres:

 

To zrozumiałe, że gdy zaczniesz od większego celu, np. od konferencji, gdzie odbiorcami są obce osoby, reprezentujące wyższe organy związane z oświatą, zestresujesz się i prawdopodobnie będziesz powątpiewać w siebie, swoje umiejętności, swoją wiedzę. Najpierw wybierz cele związane z centrum, czyli z miejscem dobrze Ci znanym i takim, w którym czujesz się bezpiecznie. Następnie rozszerzaj je, coraz bardziej zbliżając się do warstwy zewnętrznej. Po drodze, realizując mniejsze cele, zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci bez dyskomfortu osiągnąć cele na polu mniej Ci znanym.


Moc sprawozdawczości

Nie zapominaj, że ogromny sens mają sprawozdania. Nie unikaj ich. To one pozwolą Ci sprawdzić, na ile cel został osiągnięty, co udało Ci się zrobić, jakie spotkałaś/eś trudności na drodze do celu, co zmienić, by ta droga była prostsza i szybsza?

Motywacja

Odpowiedz sobie również na pytanie: „Dlaczego chcę osiągnąć dany cel?”. To jest bardzo ważne, ponieważ silna motywacja staje się siłą napędową w dążeniu do spełniania pragnień. Za każdym razem, gdy pojawią się wątpliwości dotyczące osiągania danego celu, przypomnij sobie, po co to robisz.

Ukierunkowanie działań

Koniecznie podejmuj tylko te działania, które zbliżają Cię do Twojego celu, czyli nie rób wszystkich kursów, które ktoś Ci polecił, rób te, które odpowiadają Twoim zamiarom i Twoim potrzebom.

Co pomaga osiągnąć cel?

Aby było Ci łatwiej dojść do tego, co zamierzyłaś/eś:

 • Spotykaj się z osobami, które wspierają Cię w dążeniu do celu (Kapelusz z Kwiatami poleca się! Do usług!:)
 • Nie zniechęcaj się po usłyszeniu słów krytyki; potraktuj je jak wskazówkę.
 • Wspominaj to, co już Ci się udało osiągnąć i uświadamiaj sobie, jak bardzo oddalasz się od linii startu.
 • Bądź konsekwentna/ny – to bardzo ważne, by uparcie, niezależnie od okoliczności, realizować działania zbliżające Cię do celu.
 • Planuj! To istotne, byś wiedział/a, co i kiedy robić, by realizować swoje zamierzenia. Korzystaj z plannerów, notesów, awansowników, kalendarzy. Na pewno pomogą Ci uporządkować Twoje plany i sprawią, że będziesz terminowo pokonywać kolejne stopnie wiodące do celu.

 

Na każdym etapie swojej wędrówki ku spełnianiu celów pamiętaj słowa Steve’a Jobsa: „Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza”.

Mam nadzieję, że Ty wiesz.

Powodzenia w dążeniu do osiągania celów.

Aneta Szostak-Sulewska

Nauczyciel – człowiek, który wie.

Nauczyciel – człowiek, który wie.

Nauczyciel – człowiek, który wie.

Często słyszymy, mówimy – to dobry nauczyciel. Dobry, czyli jaki? Co jest miarą tego DOBRY?

Czy to, że dbam o rozwój dzieci?

Czy to, że stale rozwijam swój warsztat pracy?

A może to, że przechodzę przez trudną ścieżkę awansu zawodowego, udowadniając spełnienie poszczególnych stawianych tam wymagań?

Gdy zerkniesz w zapisy rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego, przeczytasz, że nauczyciel powinien poznawać, uczestniczyć, obserwować,  doskonalić, prowadzić, podejmować, realizować, pogłębiać.

Od nauczyciela wymaga się: uzyskania efektów, różnych umiejętności, znajomości przepisów prawa oświatowego, znajomości różnorodnych metod (w tym aktywizujących), umiejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi, umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów.

Jak to zrobić, jak temu sprostać, jak to wszystko w miarę dobrze przyswoić, wdrożyć, zastosować?

Pracując z Wami już od ponad czterech lat, spotykam się z różnymi sytuacjami.

I z pełną odpowiedzialnością za napisane tu słowo, mogę podzielić Was na trzy grupy:

 1. Nauczyciele, którzy wiedzę teoretyczną przełożyli już na działania praktyczne. Potrafią zaplanować i przeprowadzić z sukcesem proces edukacyjny, realizować projekty, wdrożyć program czy innowację. Umiejętnie poruszają się w gąszczu przepisów prawa oświatowego. Czasami nie są czegoś pewni. Dopytają, wdrożą i z sukcesem podążają dalej po swej nauczycielskiej ścieżce.
 2. Nauczyciele, którzy posiadają wiedzę teoretyczną, ale potrzebują wsparcia, pomocy, ugruntowania działań. Są otwarci na wprowadzanie dobrych praktyk. Nie zawsze otrzymują wsparcie i pomoc w najbliższym szkolnym/przedszkolnym/placówkowym środowisku. Nie są pewni swoich kompetencji. Chcą jednak te kompetencje rozwijać, uczestniczą w szkoleniach. Z pełną świadomością wybierają szkolenia oraz edukatorów. Edukują się również sami.
 3. Nauczyciele, którzy wchodzą do zawodu, posiadają wiedzę teoretyczną. Potrzebują wsparcia i pomocy. Nie zawsze otrzymują to wsparcie od dyrektorów czy opiekunów stażu. Są na początku drogi zawodowej i czują się bardzo niepewnie w tym, co robią na co dzień. Posiadają ogromne pokłady dobrych chęci, entuzjazm młodzieńczy. I to napędza ich do poszukiwań, do rozwoju. Pytają o wszystko, upewniają się, zgłębiają.

Zawód nauczyciela jest bardzo wymagającym zawodem. Do naszych zadań należy przecież:

Dbałość o wszechstronny rozwój ucznia/wychowanka.

Organizowanie procesu edukacyjnego, pobudzanie aktywności poznawczej ucznia/wychowanka.

Ocena, kontrola bieżąca przyrostu wiedzy ucznia.

Korzystanie w czasie tego procesu z wielu metod, w tym z metod aktywizujących ucznia.

W obecnej sytuacji w sposób szczególny wykorzystywanie, zwłaszcza w czasie prowadzenia zajęć,  narzędzi multimedialnych.

Podejmowanie działań o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, diagnostycznym.

Podejmowanie owocnej współpracy z rodziną ucznia/wychowanka.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, szukanie nici porozumienia oraz jednolitych działań na rzecz ucznia.

I co najważniejsze stałe organizowanie pracy własnej tak, by móc sprostać tym wszystkim zadaniom; stałe doskonalenie swoich kompetencji zawodowych i osobistych.

Wychodząc naprzeciw tym właśnie potrzebom nauczycieli, stworzyłam Strefę Rozwoju Nauczyciela, gdzie znajdą miejsce ci, którzy:

 • chcą doskonalić swój warsztat pracy i chcą wiedzę teoretyczną przełożyć na dobre praktyki w ramach działań edukacyjnych, opiekuńczych czy wychowawczych,
 • rozwijają swój warsztat pracy w trakcie trwania awansu zawodowego,
 • podjęli się pełnienia funkcji dyrektora, są „młodzi stażem dyrektorskim”, podjęli się trudu kierowania placówką oświatową (Uwierz mi, dzięki wiedzy zgromadzonej tylko w webinarowych spotkaniach, jesteś w stanie wdrożyć wiele dobrych praktyk w swojej szkole/przedszkolu/placówce),
 • chcą doskonalić swój warsztat pracy, rozwijając własną działalność edukacyjną.

 

I przejdźmy teraz do kompetencji, jakie będziemy w czasie pracy w Strefie Rozwoju Nauczyciela doskonalić.

Wśród nich na pierwszym miejscu stawiam organizację pracy własnej. To Ty będziesz zarządzać swoim czasem i decydować, co w pierwszej kolejności zrobisz. Sama/sam ułożysz swoją ścieżkę, po której będziesz poruszać się po Strefie. To Ty zadecydujesz, co najpierw zwiedzasz: webinary?, gotowe materiały a może artykuły? To Ty zadecydujesz, czy zagłębisz się w architekturę Strefy, czy pobieżnie obejrzysz edukacyjny e-obiekt.  Z biblioteki webinarowej, którą dla Ciebie udostępniłam, będziesz mogła/mógł wybierać te materiały, które są Ci obecnie potrzebne. Jak widzisz, to, ile weźmiesz od nas dla siebie, zależy tylko od Ciebie!

Gdy wejdziesz do Strefy Rozwoju Nauczyciela, doskonalić będziemy Twoją gotowość do ciągłego rozwoju. Już ją wykazałaś/wykazałeś, ponieważ jesteś członkiem Strefowej społeczności. Mówią, że najtrudniejszy pierwszy krok. Masz go już za sobą!  Teraz już będzie z górki. Ale pamiętaj, „z górki” oznacza, że zwiększa się prędkość. Mam nadzieję, że się jej nie przestraszysz i będziesz śmiało szusować między tyczkami edukacyjnych zagadnień, po kolei je zaliczając. Mam też nadzieję, że slalomem tym pojedziesz od startu do mety, czyli od dziś do końca Twojego abonamentu. Jeśli dotrwasz do mety, przekonasz się, że posiadasz ważną cechę – konsekwencję w działaniu.

W trakcie naszych spotkań w Strefie Rozwoju Nauczyciela pracować będziemy też nad budowaniem Twojej nauczycielskiej (i nie tylko) pewności siebie. To przełoży się na wiele pozytywnych zmian, jakie się w Tobie dokonają. Zbudujesz swój autorytet, będziesz pewniej stawiać swoje tezy, będziesz stawać się ekspertem, który wie, co chce w edukacji osiągnąć
i wie, jak to zrobić!

Zależy mi także bardzo na tym, by Twoja wiedza teoretyczna przełożyła się na wiedzę praktyczną, co pozwoli Ci wdrażać w szkolne/przedszkolne/placówkowe życie dobre praktyki w edukacji.

Spotkania nasze będą miały charakter dobrowolnego udziału, sięgania do wypracowanych już materiałów. Będę Cię naprowadzała, będę wspierała, wyjaśniając, doprecyzowując… Najkrócej mówiąc, po prostu będę dla Ciebie.

Jestem przekonana, że widzisz, ile można w Strefie zyskać i osiągnąć. Jedyne, co mi pozostaje, to prosić Cię o zaufanie. Chcę Ci towarzyszyć w Twojej drodze rozwoju zawodowego, chcę Ci pomóc, chcę Ci przekazać to, co mnie dano i czego sama się nauczyłam. Mówią, że „młodzi biegną szybko, starzy znają drogę”. Choć nie uważam się za starowinkę, znam drogę… drogę awansu, drogę edukacji… Możemy iść nią razem! Z Twoją energią i moim doświadczeniem zdobędziemy szczyty!

Tym, którzy już dołączyli do Strefy Rozwoju Nauczyciela, dziękuję za zaufanie. Tych którzy się zastanawiają, zapraszam serdecznie do Strefy Rozwoju Nauczyciela       >KLIK< 

Internety podobno nas kochają!!!

Internety podobno nas kochają!!!

Internety podobno nas kochają!!!

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. A u nas stan euforii. Uruchomiliśmy Strefę Rozwoju Nauczyciela- hurra!!!

Zanim jednak słów parę napiszę o Strefie Rozwoju Nauczyciela, pozwólcie, że dokonam kolejnego małego podsumowania.

Istniejemy i pracujmy dla Was już przeszło 4 lata. Naszym celem ogólnym jest rozwój zawodowy i osobisty nauczyciela.

Współpracujący z nami nauczyciele przekonali się,  że gwarancją sukcesu naszej firmy są jej ludzie, którzy potrafią połączyć ze sobą podstawowe warunki sukcesu zawodowego – pasję, warsztat oraz permanentne doskonalenie:

Aneta Szostak – Sulewska: w przeszłości wieloletni dyrektor szkoły, dziekan Wydziału Zamiejscowego WSH TWP w Szczecinie, nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, oligofrenopedagog, certyfikowany kynoterapeuta Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, trener profilaktyki pogryzień, certyfikowany praktyk metody TOMATISA, terapeuta rodziny, trener mentalny.

Współpracownicy: wieloletni nauczyciele praktycy z sukcesami zawodowymi, twórcy programów, innowacji pedagogicznych, autorzy publikacji poświęconych kształceniu i wychowaniu, szkoleniowcy.

Znani jesteśmy przede wszystkim z projektów Awanstv – Ogólnopolska Telewizja Nauczycieli w Awansie (kanał YT) – bezpłatnego projektu opartego o cotygodniowe spotkania z nauczycielami, starającymi się o kolejny stopień awansu zawodowego. Do naszego internetowego studia zapraszamy także gości na rozmowy o edukacji czy metodach pracy.

Znacie nas także z bogatej oferty materiałów, dotyczących awansu zawodowego – pomocy w planowaniu, realizacji i zakończeniu staży.

Ostatnio poznaliście nasze nowe „dziecko” – Wydawnictwo Edukacyjne Kapelusz z Kwiatami – które już dostarczyło do Waszych rąk pierwsze książki fizyczne i kilka e – booków.

Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania  chwili, przygotowujemy szkolenia, warsztaty i różnorodne materiały, dotyczące metod i technik kształcenia na odległość i doskonalenia kompetencji cyfrowych.

W centrum naszego zainteresowania jako firmy szkoleniowej dla nauczycieli jest awans zawodowy nauczyciela i wszystko, co z nim związane – innowacyjność i twórczość nauczyciela, prawo oświatowe, rozwój osobisty, praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a ostatnio także metody, formy i narzędzia kształcenia na odległość.

Gwarantujemy kompetencję, dokładność i solidność. Jednocześnie stawiamy na permanentny kontakt z odbiorcami – nie znikamy po wykonaniu zadania, lecz jesteśmy do Waszej dyspozycji w naszych grupach na Facebooku oraz w czasie cotygodniowych spotkań online, gdzie

podsuwamy ciekawe rozwiązania i pomysły, ale także porządkujemy wiedzę nauczycieli, wydobywamy na wierzch i pokazujemy, gdzie można ją wykorzystać oraz odpowiadamy na pytania oraz pomagamy rozwiązywać bieżące problemy.

Jako nauczyciele – praktycy znamy Waszego nieprzyjaciela, jakim jest miłość przełożonych do papierologii stosowanej, zbyt często zmieniające się prawo oświatowe, częsta niejasność lub niespójność przepisów, zmiany wymagań władz. Przy tym wszystkim – bywa – brak wsparcia dyrektorów i nadzoru, zakładowa rywalizacja. Ostatnio także pozostawienie nauczycieli samych sobie z odpowiedzialną pracą nauczania i wychowania zdalnego.

Kierujemy do Was różne formy wsparcia:

– kursy, szkolenia i warsztaty stacjonarne i online,

– zajęcia wspierające dla rodziców,

– konsultacje indywidualne,

– materiały szkoleniowe,

– artykuły,

– publikacje pedagogiczne,

– trening mentalny.

Nasz „fanpage” na Facebooku obserwuje 28 tys. nauczycieli. Nasze grupy liczą w sumie ponad 45 tys. członków. Liczby te, także pokazują naszą codzienną pracę budowaną od zera polubieni.

 

 

 

 

 

 

 

                 A teraz słów kilka o Strefie Rozwoju Nauczyciela. Strefa jako pomysł zrodziła się w mojej głowie czas jakiś temu. Aby móc ten projekt przeprowadzić zgłębiłam kilka szkoleń, przeczytałam kilka książek, by dobrze przygotować się od strony technicznej, bazując na doświadczeniu i wiedzy innych osób, które model subskrypcyjny już wdrożyły. Całą wizję rozpisałam na kartkach, przedyskutowałam z zespołem, , dokonaliśmy przeglądu i uporządkowania naszych zasobów. Następnie wizję Strefy Rozwoju Nauczyciela przekazaliśmy do naszej informatyk, która to, spojrzawszy na kartki, zapiski, plany i przesłane materiały, cały misterny plan zaczęła przekładać na język HTML. I tak powstała ONA platforma szkoleniowo/rozwojowa STREFA ROZWOJU NAUCZYCIELA. I pewnie kiedyś Wam o tym opowiem więcej, bo jest tu o czym opowiadać.

Strefa Rozwoju Nauczyciela utworzona została dla wszystkich osób związanych z procesem kształcenia i wychowania – kadry kierowniczej, wychowawców, terapeutów, nauczycieli i pedagogów wszelkiej specjalności. Drogą do realizacji tego celu były bezpośrednie spotkania szkoleniowe, spotkania online z tysiącami nauczycieli, konsultacje indywidualne, wspomaganie rozwoju kompetencji zawodowych w różnych dziedzinach. Strefa jest odpowiedzią na Wasze potrzeby, Wasze lęki, wątpliwości. Strefa jest miejscem w którym będzie działa się magia Twojego rozwoju, pewności, ze to co robisz w edukacji robisz dobrze.

Na zakończenie podrzucę tu jeden z Waszych komentarzy, ze „Internety” Was kochają!” – taki komentarz na blogu cieszy i niech on pozostanie naszą wizytówką.

Aneta z Zespołem KZK

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – co roku obchodzimy je w całej Polsce. Jest to niewątpliwie najważniejsze polskie święto narodowe. Ważnym elementem wychowania najmłodszych Polaków jest rozbudzanie w nich już od najmłodszych lat poczucia dumy
z przynależności do Narodu Polskiego oraz przekazywanie wiedzy na temat ich Ojczyzny.

Przedstawiamy dekorację, którą można wykorzystać zarówno jako tło podczas uroczystości, gazetkę tematyczną, jak i ozdobę okien. Poniżej znajduję się instrukcja wykonania krok po kroku:

 

Krok 1 – Przygotowanie materiałów.

Do wykonania dekoracji potrzebujemy: szablony dekoracji, papier techniczny o dowolnej gramaturze oraz kolorystyce, nożyczki, klej, ołówek.

Krok 2 – Odrysowywanie elementów i ich wycięcie.

Krok 3 – Ułożenie wyciętych elementów i ich sklejenie według wzoru (fotografia dekoracji).

Krok 4 – Wydrukowanie dowolnego napisu.

W pokazowej dekoracji zostały wykorzystane litery z programu Microsoft Word,
czcionka:  ,,Gill Sans Ultra Bold” w rozmiarze 200.

Krok 5 (dla chętnych) – cieniowanie suchymi pastelami.

 

Jesienny wianek.

Jesienny wianek.

Jesienny wianek

Mało kto z niecierpliwością oczekuje tej pory roku. Jednak pomimo związanych z nią chłodem i pluchą, jest to także czas zmian w przyrodzie, które niejednokrotnie zachwycają nas swoją wielobarwnością.

Z okazji nadejścia kolejnej pory roku przedstawiam „Jesienny wianek”, który może przyozdobić salę.

Potrzebne materiały.

 • kartki z bloku technicznego w kolorach jesieni;
 • tekturka A4 (np. plecy bloku);
 • nożyczki, ołówek, klej, taśma dwustronna;
 • sznurek jutowy (lub inny);
 • wydrukowane szablony – załącznik „Jesienny wianek”.

 

Wykonanie:

1. Przygotowanie materiałów, wycięcie szablonów (Załącznik „ Jesienny wianek”)

2. Odrysowanie i wycięcie liści w kolorach jesieni

3. Wycięcie szablonu wianka z tektury

4. Przyklejenie liści na tekturowy wianek

5. Wykonanie żołędzi z beżowego i brązowego papieru przy pomocy szablonów

6. Przymocowanie sznurków do tylnej ściany wianka oraz przyklejenie żołędzi do sznurków ( można wykonać opcję dwustronną wianka, przyklejając liście także na jego tylnej ścianie )

SZABLON DO POBRANIA ZNAJDZIESZ TU >KLIK<

Mamy tez do Ciebie prośbę. Jeśli wykorzystasz nasz szablon do przygotowania swoich dekoracji, czy też jako pomysł na zajęcia z dziećmi.

Udostępniając efekt końcowy w intrenecie oznacz nas #pomysłyzkapelusza

 

GOTOWE

Opracowanie i przygotowanie współpracująca z nami- Magdalena Poszytek

 

Z odwagą patrzę w przyszłość.

Z odwagą patrzę w przyszłość.

Dziś obchodzimy 4 urodziny w Kapeluszu z Kwiatami. To dobry czas na kilka podsumowań.

Rzecz będzie o rozwoju.

Rozpoczynając działalność gospodarczą masz w głowie wiele pomysłów, które życie szybko weryfikuje. Tak było też ze mną. Zupełnie inny kierunek działań, zupełnie inne plany na początku drogi. Zupełnie inne wypracowane przez lata wzorce postępowania, bo przecież czym innym jest zarzadzanie placówką oświatową a czym innym jest zarządzanie sobą w budowanej od zera własnej działalności gospodarczej. Tak to zarządzanie sobą jest tu bardzo istotnym elementem, do którego jeszcze wrócę w tym tekście.

Bardzo szybko zrozumiałam, że aby zaistnieć ze swoimi planami dotarcia do grup nauczycielskich, potrzebuję wejść w świat mediów społecznościowych zupełnie inaczej niż do tej pory. I już w lutym 2017 roku zostałam pilną kursantką @Joanna Ceplin.  I to była bardzo dobra decyzja.

Internety mnie polubiły, co pozwoliło także zmienić o 180 stopni kierunek moich działań biznesowych. Nie da się ukryć, zapomnieć, czego się nauczyłaś i czym przesiąkałaś przez lata. Bagaż edukacyjnych doświadczeń, studia, kursy, szkolenia, moja wiedza i doświadczenie- to na tym zaczęłam budować swoją działalność w sieci.

„Wyjdź ze swojej strefy komfortu” słyszałam często i ……wychodziłam. Tydzień w tydzień mówiąc Wam o 19.00 moje „Helloł, helloł, dajcie znać czy mnie widać, czy mnie słychać” wychodziłam z wygodnego fotela konsumenta treści internetowych, zmieniając się w eksperta z zakresu prawa oświatowego, przybliżając Wam w najbardziej przystępny sposób, wszystko to, co w tym prawie oświatowym piszczy.

Kosztowało mnie to bardzo dużo wysiłku, gdyż całą swoją działalność na początku opierałam tylko na swoich umiejętnościach. I aby nagrać live na Facebooku, przygotować grafiki w canvie musiałam się tego najpierw sama nauczyć. Starałam uczyć się od najlepszych i tu kolejny raz podziękuję @Joanna Ceplin za Twoją Akademię Smart Brand, której mam przyjemność być ambasadorką. A o narzędziach z jakich korzystam w swojej pracy napisze Wam innym razem.

Pilna kursantka kursu” Ty i Twoja marka online” Joanny Ceplin

Funkcjonowanie w świecie online, to dla mnie taka trochę wędrówka samotnego wilka. I bardzo ważne jest to zarządzanie sobą, planowanie i realizowanie założeń planu, krok po kroku, nawet gdy nam się nie chce, kiedy dopada nas prokrastynacja czy tzw. „klątwa wiedzy”. Bardzo wdzięczna jestem Internetom za to, że w moich poszukiwaniach nowych sposobów na prowadzenie działań w mediach społecznościowych postawił na mej drodze @Jakub B Bączek i Akademię Trenerów Mentalnych.  I uwierz mi, mimo tych czterech lat ciężkiej pracy, w dalszym ciągu walczę ze sobą przy okazji realizowania kolejnych projektów.

To teraz rzecz będzie o projektach.

Pierwszy duży projekt, to oczywiście #awansTV Ogólnopolska Telewizja dla Nauczycieli w Awansie, projekt bezpłatny oparty o cotygodniowe spotkania z nauczycielami zwłaszcza tymi którzy są w trakcie trwania awansu zawodowego. Uwielbiam te poniedziałkowe wieczory. Lubię patrzeć jak z minuty na minutę wzrasta liczba osób, które wpadają do nas po nową dawkę wiedzy tajemnej. W trakcie jednego ze spotkań pobiliśmy rekord ponad tysiąca osób na spotkaniu na żywo. Nie pytaj nawet jakie emocje temu towarzyszyły.

#awansTv wydanie specjalne, to spotkania z gośćmi, których zapraszam do naszego wirtualnego studio. Wśród gości byli:,  Monika Kluza z muzylkową muzyką, Michał Kanarkiewicz ze swoją miłością do szachów, Aneta Konefał z projektem „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, Katarzyna Paczkowska wprowadzająca w tajniki rodo w placówkach oświatowych, Ludmiła Fabiszewska z projektem „Piękna Nasza Polska Cała”, Ola i Blu, Anna Świć przybliżała kodowanie na dywanie, Maria Dąbrowska- Jedral z ważnymi tematami dotyczącymi autyzmu, Marta Jankowska ze zdrowiem psychicznym online, Marcin Orzechowski z tematem dotyczącym bezpieczeństwa w sieci, Małgorzata Olejnik-Wiśniewska nasza naczelna wydawnictwa a także Karolina Szczerba- Biniszewska i Anna Kaim i nasze rozmowy o edukacji. Jak widzisz sama lista gości jest imponująca.

Wszystkie moje projekty działania czy produkty fizyczne powstawały w odpowiedzi na Wasze potrzeby. Tak też było z Awansownikiem- plannerem dla nauczycieli w awansie. Pewnie pamiętasz, bo opowiadałam o tym na #awansTv, ile dziwnych rzeczy się działo przy tym projekcie, ile mnie wysiłku i nerwów kosztowało stworzenie tego mojego dziecka. Nie żałuję tego, bo Wasze opinie na temat Awansownika utwierdzają mnie w tym, że było warto.

I pewnie mogła bym usiąść dziś na tych laurach, wprowadzając powtarzalność kampanii sprzedażowych opierając się na stworzonych już produktach online oraz produktach fizycznych (Awansownik, Planner nauczyciela) ale myślę, że szybko by mnie to znudziło. I aby za łatwo nie było, to oczywiście zamarzyłam sobie, że otworzę wydawnictwo edukacyjne. A ponieważ marzenia się spełnia (nauczył mnie tego Jakub B Baczek) Wydawnictwo Edukacyjne- Kapelusz z Kwiatami stało się faktem. Udało nam się już wydać pierwsze e-booki. W przygotowaniu są dwa duże projekty książkowe a dwa kolejne czekają już w kolejce.

A jeśli w ramach urodzinowej niespodzianki chcesz skorzystać z wyzwania,  wskakuj tu >KLIK< i zapisuj się na wyzwanie. Ruszamy już wkrótce.

Dużym wyzwaniem było też stworzenie swojego domu w sieci. Dziś możesz mnie znaleźć na stronie www.anetaszostak.pl oraz www.sklep.anetaszostak.pl  Moja strona internetowa przez te cztery lata zdążyła przejść przez dwie duże zmiany wizerunkowe a w chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnego dużego projektu opartego o naszą stronę i jeśli wszystko pójdzie dobrze( a pójdzie, bo czemu ma nie pójść) to już w połowie października wystartuje nasze kolejne on-linowe dziecko. Prezent urodzinowy, duży projekt, duża siła, duża moc i wsparcie dla codziennej nauczycielskiej pracy. Aby jednak tego wszystkiego dokonać chciałam i musiałam wspierać się na umiejętnościach innych osób.

I teraz rzecz będzie o ludziach.

Ktoś kiedyś powiedział, że wystarczy jedna kampania do wolności finansowej, ale to nie jest prawda. Aby istnieć i sprzedawać w Internecie swoje produkty musisz podejmować się licznych działań sprzedażowych, marketingowych. I tak jest też u mnie, tworzę przyciągające wzrok odbiorcy grafiki, nagrywam filmy, przygotowuję relacje, prowadzę kanał na YT, Instagramie, wiele innych działań, ale już nie sama. Przez te cztery lata przeszłam przez cały proces zmian budując zespół. I to właśnie z moim zespołem tworzę, planuję i realizuję te wszystkie działania. Nasze Kwiatki z Kapelusza – Monika, która jest szefem działań sprzedażowych, planuje, pilnuje wykonania, odpowiada za realizację projektów (i nie pytaj nawet ile nam wyznacza zadań do wykonania w Asanie), Oliwka odpowiada za działania związane z naszym wizerunkiem w sieci i nie tylko. Grafiki czy pięknie przygotowane materiały pdf są właśnie dziełem Oliwki. Maryla odpowiedzialna jest za treści merytoryczne, współprowadzi nasze grupy na Facebooku. Jest autorką między innymi e-boków o planowaniu stażu. Ostatnio do naszego zespołu dołączyła Małgorzata, która szefuje naszemu wydawnictwu. Za dział obsługi zadowolonych klientek odpowiedzialny jest Norbert (prywatnie mój mąż). Oczywiście współpracujemy także z kilkoma osobami czy firmami na zasadzie zleceń do wykonania określonych zadań, bo nie da się inaczej przy tak dużej liczbie projektów.

Wiec teraz rzecz będzie o liczbach.

Zbliżamy się do 30 tys. polubień fanpage Kapelusz z kwiatami. Liczba obserwujących nasz fanpage to 32 500 osób. Liczba osób w grupach, które prowadzimy na Facebooku to 46 694 osoby. 98 odcinków #awansTv. Ponad 30 produktów online (kursów i webinariów). Dwa produkty fizyczne. Setki osób przeszkolonych w ramach kursów stacjonarnych i online.

Tyle udało mi się osiągnąć w przeciągu czterech lat mojej działalności. Dużo to czy mało? Dla jednych pewnie dużo, dla innych pewnie mało. Dla mnie wystarczająco dużo by samej sobie powiedzieć- wykonałaś przez te cztery lata kawał dobrej roboty dziewczyno, zaczynając zupełnie od zera. A teraz z pasją i zaangażowaniem idź dalej, robiąc kawał dobrej roboty dla nauczycieli, zwłaszcza tych w awansie zawodowym.

Jeśli chcesz nam zostawić jakieś dobre słowo na kolejne lata naszej działalności pisz proszę w komentarzach pod tekstem. Będzie nam bardzo miło móc przeczytać dobre słowo pozostawione przez Ciebie.

                                     Pozdrawiam Was serdecznie

Aneta Szostak-Sulewska z zespołem

Pin It on Pinterest