Rozpoczęły się wyczekiwane od dawna przez Twoje dzieci wakacje.

Czas wypoczynku, w gronie rodzinnym, ale także samodzielne wyjazdy Twoich pociech na wybrany przez Was zorganizowany wyjazd, kolonię lub obóz.
Co warto wiedzieć i sprawdzić zanim zdecydujesz się wysłać swoją pociechę na taki wyjazd.
Sprawdź w bazie wypoczynku na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl czy organizator, którego wybrałeś dopełnił obowiązku    i zgłosił organizowaną formę wypoczynku do kuratora oświaty. Dzięki temu zgłoszeniu organizator może być w czasie organizacji wypoczynku skontrolowany przez właściwego, co do miejsca organizacji wypoczynku wizytatora kuratorium oświaty, sanepid i straż pożarną. W bazie tej znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i zagranicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci.

Opieka i bezpieczeństwo w czasie trwania wypoczynku.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma także obowiązek zapewnienia odpowiedniej, zgodnej z przepisami opieki w czasie wypoczynku. I tak:
Kierownikiem wypoczynku – może być osoba pełnoletnia, która posiada, co najmniej średnie wykształcenie, legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu kursu kierowników wypoczynku (zapis ten nie dotyczy osób sprawujących kierownicze stanowiska w placówkach oświatowych oraz instruktorów harcerskich), posiada trzyletnie doświadczenie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze i co najważniejsze posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Wychowawcą wypoczynku – może być osoba pełnoletnia, która posiada, co najmniej średnie wykształcenie, ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku. Zapis ten nie dotyczy czynnych nauczycieli i osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu. Wychowawca także musi posiadać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.W miejscu organizacji wypoczynku zapewniona być musi także opieka pielęgniarska.
Pamiętaj także o podpisaniu umowy z organizatorem, w której jasno i czytelnie muszą być zawarte wszystkie świadczone usługi.Wypełnij bardzo dokładnie kartę zgłoszeniową, w którą wpisz wszelkie istotne informacje dotyczące stanu zdrowia twojego dziecka oraz zachowań, na które należy w czasie trwania wypoczynku zwrócić uwagę.
Jeśli Twoje dziecko przyjmuje na stałe leki, w dniu wyjazdu przekaż opiekunowi leki w dokładnie opisanej kosmetyczce oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego, w jakich dawkach lek należy dziecku podawać- to bardzo ważne.
Gdy już dopełniłeś wszystkich zapisanych powyżej formalności spakuj dziecku bagaż oraz zrób listę rzeczy, które ze sobą zabiera. Zaplanuj z dzieckiem dzienne kieszonkowe, rozmień pieniądze i przekaż je w dniu wyjazdu opiekunowi, to znacznie ułatwi i zabezpieczy pociechę przed ewentualnym zgubieniem czy kradzieżą pieniędzy.
Pamiętaj także o tym, iż jako rodzic masz prawo zadzwonić na Komendę Policji i poprosić o sprawdzenie autokaru przed wyjazdem dzieci. Zrób to na kilka dni przed wyjazdem, tak, aby można było tą kontrolę wpisać w listę zadań drogówki na dzień wyjazdu.

Pin It on Pinterest

Znasz kogoś komu może przydać się ten artykuł?

Podziel się z nim.